woensdag 22 juni 2011

Soldaten politiemissie Kunduz blijven minder verdienen dan agenten

Militairen en marechaussees die in Kunduz Afghaanse agenten op gaan leiden blijven 100 euro per dag minder salaris ontvangen dan hun collega’s van de politie.

Dat hebben de ministers Hans Hillen van Defensie en Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdag op Kamervragen van de PVV geantwoord. De regering is niet van plan dit inkomensverschil ongedaan te maken.

De PVV vindt dat de inkomensverschillen ongedaan moeten worden gemaakt om scheve gezichten tussen de beide beroepsgroepen tijdens de missie te voorkomen

Agenten krijgen voor hetzelfde werk ongeveer 100 euro per dag meer dan militairen.

Dit salarisverschil wordt veroorzaakt omdat er een verschil is in rechtspositie en verschillende regelingen van de EU, de NAVO en Nederland.

De agenten kunnen rekenen op regelingen van de Europese Unie. De EU betaalt een extra toelage aan de civiele agenten die onder haar vlag aan de slag gaan. Dat verschil bedraagt ongeveer honderd euro per dag.

Brussel keert dit bedrag uit omdat ze ervan uitgaat dat de agenten hotel- en dinerkosten zullen maken. Dat hiervan op de militaire basis in Kunduz geen of amper sprake zal zijn, leidt niet tot intrekking van de toelage.

De ministers zeggen dat militairen verlof en een dubbel pensioen opbouwen en vervroegd met pensioen kunnen.

De politiemensen gaan ook op vrijwillige basis naar Afghanistan en moeten voor deze periode bijzonder verlof opnemen. Militairen zijn verplicht te gaan als hun eenheid wordt aangewezen.

Ook de militaire vakbonden lieten eerder weten dat ze van mening zijn dat het kabinet iets moet doen aan het verschil in beloning tussen soldaten en politieagenten die naar Kunduz gaan.

Zie ook:
Bonden verbolgen over lager salaris militairen dan politiemensen tijdens missie
PVV stelt Kamervragen over inkomensverschillen militairen en politie