woensdag 8 juni 2011

Autoriteiten Kunduz geven garantie voor civiele inzet opgeleide agenten

De plaatselijke overheid in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz heeft schriftelijk toegezegd dat de politieagenten die door Nederland op worden geleid niet worden ingezet voor offensieve militaire acties.

Eerder gaf de centrale regering in Kabul die garantie al. De ministers Hans Hillen van Defensie en Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken hebben de bevestiging dinsdag aan de Tweede Kamer gemeld.

De gouverneur en de politiechef van Kunduz onderschrijven het regeringsbesluit en verbinden zich aan deze opdracht, aldus de ministers in de brief aan de Kamer.

“De gouverneur van de provincie Kunduz Jegdalek en de Chief of Police Quatra hebben op 11 mei jl een brief geschreven waarin zij het besluit van Minister Bismillah Khan om door Nederland getrainde civiele politie (AUP) in Kunduz niet in te zetten voor offensieve militaire doeleinden onderschrijven en zij zich verbinden aan deze opdracht.”

Vertrouwen
Hillen en Rosenthal schreven dinsdag aan de Tweede Kamer dat ze er vertrouwen in hebben dat door deze formele bevestiging op lokaal niveau uitvoering zal worden gegeven aan de Nederlandse wensen voor het trainen van de civiele politie.

Generaal Bismillah Mohammady, de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, verzekerde eind maart al dat de politieagenten die Nederland in Kunduz gaat opleiden en begeleiden alleen worden ingezet voor civiele taken en niet voor offensieve militaire doeleinden.

Trainingsduur
Een andere voorwaarde die de oppositiepartijen GroenLinks en de ChristenUnie verbonden aan hun steun voor het kabinetbesluit om een politiemissie te sturen was dat de basisopleiding voor agenten van zes naar acht weken zou worden verlengd.

De NAVO en de Afghaanse regering besloten onlangs de politietraining voor dit onderdeel al in oktober in heel Afghanistan naar acht weken te verlengen. Op 2 juli beginnen eerst een paar proeven op een aantal plaatsen met de verlenging.

Begin 2012 gaat Nederland ook de basisopleiding verzorgen voor Afghaanse rekruten. Dit deel van de opleiding zal dan ook acht weken duren. Dit kan momenteel nog niet beginnen omdat het Duitse opleidingskamp waar dit plaats gaat vinden nog niet klaar is.

Nederlandse soldaten die de Afghaanse agenten gaan begeleiden vertrekken op 14 juni naar Kunduz.

Momenteel brengen kwartiermakers alles in gereedheid zodat de trainers meteen aan het werk kunnen.

Veiligheid
Een heikel punt blijft de veiligheidssituatie in de gewelddadige provincie. Het is de bedoeling dat de politiebegeleiders met Afghaanse agenten buiten de poort van Kamp Kunduz gaan opereren.

De Afghaanse politie en buitenlandse troepen in Kunduz krijgen veelvuldig te maken met hinderlagen en aanvallen met bermbommen van opstandelingen.

Minister Rosenthal heeft eerder gezegd dat er een dagelijkse veiligheidsanalyse zal worden gemaakt, aan de hand waarvan wordt bepaald of Nederlandse trainers aan de slag gaan.

Eind januari stemde de Tweede Kamer in met een politietrainingsmissie naar Afghanistan. Daarbij stelde de Kamer voorwaarden.

De opgeleide agenten mogen bijvoorbeeld niet ingezet worden voor militaire acties, de training duurt minstens 18 weken en ook moet er aandacht zijn voor mensenrechten, alfabetisering en integriteit.

Zie ook:
National Support Element begint werkzaamheden in Noord-Afghanistan
Afghaanse ordetroepen kunnen niet lezen en maken opleiding niet af
Politietrainers vertrekken 5 juli (?) naar Kunduz
Politietraining NAVO in Afghanistan versneld naar 8 weken
Kwartiermakers verruilen tenten voor betonnen onderkomen


Aantekening: Uit de antwoordbrief van het kabinet van 20 april op Kamervragen over de politietrainingstrainingsmissie:

"Vanaf medio juni 2011 zal de ge├»ntegreerde politietrainingsmissie grotendeels operationeel zijn. De praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen. Voor deze praktijkbegeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams bestaande uit Koninklijke marechaussee en overige militairen. De POMLT praktijkbegeleiding zal gedurende de missie – ondermeer afhankelijk van de veiligheidssituatie - geleidelijk uitbreiden naar andere districten."

Zie verder:
Antwoordbrief kabinet 20 april op Kamervragen trainingsmissie