zondag 19 juni 2011

Nieuwe commandant Koninklijke marechaussee in Kandahar

Kapitein Alexander Poot heeft vrijdag het bevel overgedragen aan kapitein Jos Klappe van het nieuwe detachement van de Koninklijke marechaussee (KMAR) op Kandahar Airfield (KAF).

Dat heeft het ministerie van Defensie zaterdag gemeld. Bij de overdracht waren ook internationale gasten aanwezig.

Het detachement van de Koninklijke marechaussee op Kandahar voert de artikel 6 Politiewettaak uit. Dit doen zij ten behoeve van alle Nederlandse eenheden die in Afghanistan zijn gestationeerd.

In dit Artikel 6 van de Politiewet is vastgelegd welke politietaken aan de Koninklijke marechaussee zijn opgedragen.

Afghanistan
Alexander Poot onderhoudt als detachementcommandant KMAR naast het aansturen van het KMAR-team op de posten KAF en Kunduz ook intensief contact met de Nederlandse contingentscommandant. Sinds zaterdag is dat kolonel René Moerland.

Verder zorgt het team voor de contacten met andere Nederlandse commandanten en ketenpartners, zoals het Openbaar Ministerie en de ISAF International Military Police (IMP) op KAF.

Daarnaast wordt in internationaal verband samengewerkt met deze IMP van de International Security Assistance Force in Afghanistan van de NAVO.

Zaterdag vond in Kandahar nog een bevelsoverdracht plaats. Kolonel Rob van Oirschot gaf het bevel over het Nederlandse Contingents Commando (ContCo) over aan kolonel René Moerland.