woensdag 15 juni 2011

Eerste militairen politietrainingsmissie aangekomen in Kunduz

Eerste politietrainers in Kunduz (Foto: ministerie van Defensie)
De eerste soldaten die de politietrainingsmissie in Afghanistan uit gaan voeren zijn woensdag in Kunduz gearriveerd. Het gaat voornamelijk om militairen van de landmacht en marechaussees.

Dat meldt het ministerie van Defensie. De ongeveer 100 manschappen werden welkom geheten door Tjeerd Blankestijn, de commandant van de kwartiermakers die al enkele maanden op de basis verblijven.

De overige militairen van de zogeheten politietrainingsgroep (PTG) arriveren de komende weken in de Noord-Afghaanse provincie.

Vanwege de hoge temperaturen, circa 40 graden in de schaduw tot 60 in de zon, gaan de nieuwkomers eerst acclimatiseren.

Ze zullen zich vervolgens voorbereiden op de komende missie en de taken overnemen van de 70 kwartiermakers, die er al enkele maanden zijn, waaronder de contacten met de Duitse gastheren van de legerbasis.

Duitsland leidt voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO de provincie Kunduz.

De zogenoemde Police Training Group (PTG) gaat het Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT) begeleiden en ondersteunen tijdens de training van de Afghaanse agenten.

Infanteristen van de landmacht en trainers van de Koninklijke Marechausse (KMar) werken in de POMLT’s direct samen.

Materieel uit de provincie Uruzgan, waar de Nederlandse missie vorig jaar augustus eindigde, is getransporteerd naar Kunduz. Het gaat daarbij onder meer om pantserwagens van het type Bushmaster.

Faciliteiten basis
Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn informeerde de nieuwkomers over de stand van zaken van de opbouw van het kamp. De legering en de werklocaties zijn volgens hem nagenoeg klaar.

Op ICT-gebied moet er nog het nodige gedaan worden om alles gereed te krijgen, maar er kan al gewerkt worden, aldus het ministerie van Defensie.

De operationele systemen functioneren, maar doordat de servercontainer nog niet is aangekomen, kunnen nog niet alle functionarissen op hun eigen computer met die systemen werken.

Op het gebied van ontspanning en contact met het thuisfront is er ook nog het een en ander niet geregeld, zoals Nederlandse televisie, kranten en internet.

Commandant op bezoek
De politietrainingsgroep arriveerde samen met brigadegeneraal Henk Jan Maijers. Hij is de commandant van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), waar het gros van de kwartiermakers in Nederland onder valt.

Maijers brengt een bezoek aan zijn eenheden op missie in Afghanistan. Naast de militairen in Kunduz gaat Maijers ook langs bij de militairen in Kabul, Kandahar en Mazar-e-Sharif.

Kwartiermakers
Het merendeel van de kwartiermakers bestaat uit genisten en verbindingsmilitairen. Zij zijn afkomstig van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), 101 Geniebataljon en 101 Communicatie- en Informatiesystemen (CIS-) Bataljon.

Zij werden aangevuld met militairen uit andere eenheden. Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn, van het 101e Geniebataljon in Wezep, voert het bevel over de kwariermakers.

Hun taken zullen nu overgenomen worden door de leden van de politietrainingsgroep.

Politietraining
De politietrainingsmissie zal bestaan uit 545 manschappen. Hiervan gaan er 165 de komende tijd Afghaanse agenten begeleiden. Deze begeleiding duurt 10 weken en zal ook buiten het kamp plaatsvinden.

Vanaf januari zullen Nederlandse politietrainers ook de basisopleiding van acht weken aan nieuwe rekruten aanbieden. Dat gebeurt dan in het Duitse trainingscentrum dat nu nog wordt gebouwd.

Ruim de helft van de 545 Nederlanders wordt in Kunduz gelegerd, de rest komt in Kabul en Mazar-e-Sharif.

Hoewel het om een politietrainingsmissie gaat, levert Defensie het meeste personeel. 40 deelnemers zijn afkomstig van de politie.

Andere soldaten van het Nederlandse contingent in Afghanistan maken onder meer deel uit van NAVO-hoofdkwartieren en de Air Task Force die nu nog bij de Zuid-Afghaanse stad Kandahar is gestationeerd.

De politietrainers beginnen hun werkzaamheden in het district Kunduz en Kunduz-Stad.

Zie ook:
Eerste militairen politietrainingsgroep naar Kunduz
Commandant Smits: “Kunduz veiliger dan Uruzgan”
Eindoefening politieteams Kunduz in Marnewaard
Eerste militairen trainingsgroep naar Kunduz, laatste oefening in Marnewaard
Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) oefenen voor missie