woensdag 7 september 2011

Rosenthal beantwoordt kamervragen SP over inzet politie Kunduz in bestrijding Taliban

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft dinsdag de Kamervragen beantwoord van de SP naar aanleiding van uitlatingen van de politiechef van Kunduz dat agenten in de provincie toch gaan vechten tegen de Taliban.

De SP stelde de vragen op 29 augustus naar aanleiding van uitlatingen van Samiullah Qatra, de politiechef van de provincie Kunduz en berichten dat Afghaanse agenten hadden deelgenomen aan een offensief tegen de Taliban.

Qatra verklaarde dat de kans groot is dat agenten die Nederland op gaat leiden tijdens de missie in Kunduz toch moeten vechten.

Volgens mediaberichten was de Afghan National Police (ANP) ook in de omgeving van Kunduz-stad bij acties betrokken toen op tal van plaatsen in Afghanistan acties werden ondernomen en waarbij in totaal zeker 6 mensen om het leven kwamen.

De SP wilde weten of ook agenten van de AUP (Afghan Uniform Police) uit Kunduz bij deze operaties betrokken waren.

De Afghan Uniform Police is het onderdeel van de Afghaanse Nationale Politie (ANP) dat Nederland gaat trainen.


Antwoorden van Dr. U. Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Van Bommel (SP) over inzet politie Kunduz in de bestrijding van de Taliban.

Vraag 1
Is het waar dat de Afghan Uniformed Police (AUP) in de provincie Kunduz niet langer alleen mag vechten uit zelfverdediging, zoals het voorgenomen beleid was, maar ook offensieve acties mag ondernemen, zoals politiecommandant Qatra stelt? 1) Zo ja, wat zijn de nieuwe instructies en waarom zijn deze instructies afgegeven?

Vraag 2
Deelt u de opvatting dat de nieuwe instructies niet overeenkomen met de afspraken die met de Kamer zijn gemaakt? Kunt u dat toelichten?

Vraag 4
Is het waar dat AUP-deelname aan offensieve acties is gepland? Deelt u de opvatting dat AUP-deelname aan offensieve actie niet in overeenstemming met het mandaat van de Kamer is? Indien nee, waarom niet?

Antwoord
Nederland traint in het kader van de geïntegreerde politie trainingsmissie agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP). Zij zullen worden ingezet voor de civiele taken die worden omschreven in de Afghaanse Nationale Politie Strategie, zoals gemeld aan uw Kamer in de brief van 28 maart 2011 (Kamerstuk 27925, nr. 425). Deze taken omvatten onder meer het handhaven van openbare orde en veiligheid, het verrichten van opsporingsactiviteiten en het optreden in noodsituaties. De strategie voorziet niet in de inzet van de AUP voor offensieve militaire acties. Het valt niet uit te sluiten dat de AUP wordt geconfronteerd met gewapend geweld. In dat geval kan de AUP, conform de Nationale Politiestrategie, handelend optreden, uit zelfverdediging en ter bescherming van de bevolking.
In het licht van de debatten met uw Kamer hierover heeft de regering aanvullende verzekeringen gevraagd en gekregen van zowel de Afghaanse Minister van Binnenlandse Zaken, Bismillah Khan, de gouverneur van Kunduz, Jegdalek, als van de provinciale politiecommandant Qatra. Dit is 7 juni 2011 gemeld aan uw Kamer (Kamerstuk 27925, nr. 428).Tijdens mijn bezoek aan Afghanistan begin juli zijn deze afspraken herbevestigd. De recente uitspraken van Qatra zijn in lijn met deze afspraken en de toezeggingen over dit onderwerp aan de Kamer.

Vraag 3
Wat is de toedracht en de afloop van een vuurgevecht begin augustus waarbij Afghaanse politieagenten in een vuurgevecht waren verwikkeld met aanslagplegers op een hotel voor buitenlanders in Kunduz-stad? Hadden Nederlandse militairen in Kunduz een rol bij de opsporing van de aanslagplegers? Zo ja, welke?

Antwoord
Op 3 augustus jl. hebben opstandelingen het beveiligingsbedrijf LANT Defence aangevallen, waarbij een auto met explosieven en twee zelfmoordenaars werden ingezet. De AUP heeft zich naar de plaats delict begeven en raakte bij de inrekening van de twee zelfmoordenaars in een schotenwisseling verwikkeld. Bij dit incident zijn beide zelfmoordenaars omgekomen.
Nederlandse militairen hebben geen betrokkenheid gehad bij dit incident.

Vraag 5
Hebt u kennisgenomen van een bericht dat de Afghan National Police in de omgeving van Kunduz-stad bij acties betrokken was die ook in tal van andere plaatsen in Afghanistan werden ondernomen en waarbij in totaal zeker 6 mensen om het leven zijn gekomen? Waren ook agenten van de AUP uit Kunduz bij deze operatie betrokken? Zo ja, op welke wijze? In hoeverre was deze betrokkenheid in overeenstemming met de afspraken? 2)

Antwoord
Ik heb van dit bericht kennis genomen. Mij zijn geen gegevens bekend waaruit blijkt dat agenten van de AUP iets anders hebben gedaan dan het uitvoeren van hun civiele taken, zoals beschreven in de Afghaanse Nationale Politie Strategie.

Zie voor de Nationale Politie Strategie http://info.publicintelligence.net/AfghanNationalPoliceStrategy.pdf.
De taken van de AUP staan opgesomd op pagina 24.