donderdag 22 september 2011

Kamervragen SP over operaties Afghaanse politie en aanslagen op Duitse troepen

De Afghaanse politie heeft vorige week samen met het Afghaanse leger en eenheden van de Internationale Coalitie acties uitgevoerd waarbij 23 opstandelingen werden gedood en 8 mensen werden gearresteerd. Over deze acties heeft de SP donderdag Kamervragen aan minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) gesteld.

Nederlandse politietrainers zijn momenteel in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz gestationeerd om Afghaanse agenten op te leiden. Maar deze agenten mogen vervolgens niet deelnemen aan offensieve acties.

SP-Kamerlid Harry van Bommel wil onder meer van minister Rosenthal weten of het juist is dat deze acties, die door het Chinese persagentschap Xinhua werden gemeld plaatsvonden, en zo ja, in welke provincies ze werden uitgevoerd.

Verder vraagt Van Bommel of er aan de kant van de veiligheidstroepen slachtoffers te betreuren waren, welk onderdeel van de Afghaanse Nationale Politie (ANP) deelnam en wat de taak van de Afghaanse Nationale Politie bij de operaties was.

Bomaanslagen op Duitsers
Generaalmajoor Markus Kneip, de commandant van de Duitse troepen in Afghanistan die tevens het bevel voert over de Regio Noord Afghanistan van de International Security Assistance Force (ISAF), meldde afgelopen zondag dat het aantal bomaanslagen op Duitse militairen in deze regio met 150 procent is gestegen.

De regering van Duitsland heeft het afgelopen jaar verschillende keren gezegd dat ze van plan is stapsgewijs haar soldaten uit Afghanistan terug te trekken.

Duitsland leidt ook de provincie Kunduz. De SP wil tot slot van minister Rosenthal weten wat de plannen zijn voor een nieuwe lead nation in Kunduz nadat Duitsland zich heeft teruggetrokken.

De partij ziet graag dat de vragen beantwoord worden vóór het Algemeen Overleg van 13 oktober.


De Kamervragen aan minister Rosenthal van de SP over acties Afghaanse politie

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan minister van Buitenlandse Zaken over acties van Afghaanse Nationale Politie.

1. Is het juist dat de Afghaanse Nationale Politie half september (14 en 15 september) operaties heeft uitgevoerd in samenwerking met het Afghaanse leger en onderdelen van de buitenlandse coalitie in diverse provincies van Afghanistan? Om welke provincies ging het precies? (1)

2. Is het juist dat daarbij 23 opstandelingen om het leven kwamen en acht mensen werden gearresteerd? Indien neen, wat zijn dan de feiten? Zijn er aan de kant van de veiligheidstroepen ook slachtoffers te betreuren? Hoeveel en bij welke eenheden vielen zij?

3. Wat was de aard van deze operaties? Om welk onderdeel van de Afghaanse politie ging het precies? Wat was de taak van de Afghaanse Nationale Politie in deze operaties en hoe verhielden deze taken zich tot de taken van het Afghaanse leger en de buitenlandse troepen?

4. Is het tevens juist dat het aantal bomaanslagen op Duitse militairen in Kunduz dit jaar met 150% is gestegen vergeleken met het jaar daarvoor? (2) Kunt u aangeven wat de plannen voor een nieuwe lead nation in Kunduz nadat Duitsland zich heeft teruggetrokken?

5. Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het Algemeen Overleg van 13 oktober?

Bronnen:
1. ”23 insurgents killed, 8 detained in Afghanistan”, Xinhua, 16 september 2011, zie
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-09/16/c_131143130.htm
2 “Surge in bombings targeting German military in Afghanistan”, 18 september 2011, zie http://www.monstersandcritics.com/news/europe/news/article_1663606.php/Surge-in-bombings-targeting-German-military-in-Afghanistan