dinsdag 27 september 2011

Kamervragen SP over Afghaanse agenten die rekenen op 8 uur les en niet 10 weken

De SP heeft dinsdag Kamervragen gesteld aan de ministers Hans Hillen (Defensie) en Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) na berichten dat politieagenten in Kunduz rekenen op twee ochtenden training in plaats van 10 weken vervolgopleiding.

SP-Kamerlid Harry van Bommel wil van de bewindlieden weten of het juist is “dat de Afghaanse politieautoriteiten in Kunduz de opleiding voor eenheden van Afghaanse Geüniformeerde Politie (AUP) willen beperken tot twee ochtenden, in totaal acht uur?”

Deze beperking meldt Volkskrant-verslaggeefster Natalie Righton in haar artikel “Afghaanse agent rekent op 8 uur les, niet op 10 weken” in de Volkskrant.

De Afghaanse Geüniformeerde Politie (AUP) is het onderdeel van de Afghan national police (ANA) dat Nederlandse politietrainers gaan trainen.

Trainingstijd delen
Natalie Righton meldt verder in het artikel dat de eerste tien politieagenten maandag in Kunduz les hebben gekregen. Nederlandse politietrainers hebben de missie in de afgelopen 82 dagen ter plekke voorbereid.

Righton schrijft dat de Afghanen besloten hebben dat 200 agenten de trainingstijd delen. Sediq Khan, het hoofd opleidingen van de politie in Kunduz, wil dagelijks een nieuw groepje van tien Afghaanse agenten bij de poort van het Nederlandse trainingskamp laten aankloppen.

Dan weten de Taliban volgens Sediq Khan niet welke politiepost tijdelijk onderbemand is vanwege agenten die op cursus zijn.

Khan beklemtoont dat dit is afgesproken met 'de Nederlanders'.

Een cursus van 10 weken voor alle 200 agenten in Kunduz-Stad zou volgens de Afghaanse opzet tien jaar duren.

Het politiekorps van Kunduz-Stad bestaat uit ongeveer 200 agenten die verdeeld zijn over verschillende kantoren.

Righton haalt ook een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie aan. Die houdt vol dat Afghaanse agenten ieder 420 uur (tien weken) moeten opdraven voor de training.

Van Bommel in de Kamervragen verder van de ministers weten of de Afghaanse politieautoriteiten het gehele korps op cursus wensen te sturen en niet alleen nieuwe rekruten en of het juist is dat de alfabetiseringscursussen op politiebureaus of politieposten gaan worden gegeven.

De SP vraagt tot slot hoe Hillen en Rosenthal kunnen garanderen dat de voorgenomen plannen om de politie in Kunduz op te leiden worden uitgevoerd.

Nederlandse trainers zijn maandag gestart met het geven van vervolglessen aan Afghaanse politieagenten die al een basistraining achter de rug hebben.


De Kamervragen van SP-Kamrerlid Harry van Bommel

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken over opleidingsprogramma van Afghaanse politieagenten in Kunduz.

1 Is het juist dat de Afghaanse politieautoriteiten in Kunduz de opleiding voor eenheden van Afghaanse Geüniformeerde Politie (AUP) willen beperken tot twee ochtenden, in totaal acht uur? (1)

2. Is het tevens juist dat de Afghaanse politieautoriteiten het gehele korps op cursus wenst te sturen en niet alleen nieuwe rekruten? Indien neen, hoe zijn dan de feiten? Zo ja, wat is hierover uw mening? Hoe verhoudt zich dat tot uw oorspronkelijke plannen?

3. Is het juist dat u voornemens bent om alfabetiseringscursussen op politiebureaus of politieposten te geven? Is het juist dat Afghaanse politieautoriteiten geen rekening houden met aanvullende lessen lezen en schrijven op de werkplek?

4. Op welke wijze garandeert u dat de voorgenomen plannen ter opleiding van rekruten van de politie in Kunduz worden uitgevoerd?

Bron:
Volkskrant, 27 september 2011. “Afghaanse agent rekent op 8 uur les, niet op 10 weken”

Zie ook:
Politietrainers Kunduz starten vervolgcursus voor Afghaanse agenten