zondag 18 september 2011

GroenLinks-leider Jolande Sap plaatst Hillen onder censuur, maar "Hillen heeft gelijk"

Fractievoorzitter Jolande Sap van GroenLinks wil niet meer dat minister Hans Hillen (Defensie) de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz aanduidt als “militair”.

Dit zou volgens Sap ten koste gaan van het draagvlak voor de missie, zo stelde ze in een Kamerdebat van afgelopen donderdag. Haar partij keldert ook in de peilingen. Maar deskundigen zeggen: “Hillen heeft groot gelijk”.

Wanneer de missie als “militair” wordt bestempeld, zakt GroenLinks inderdaad nog meer zetels in de opiniepeilingen, zoals na de uitspraak van Hillen bleek. Bij de verkiezingen haalden ze er 10, in de peilingen stonden ze op 8 en daalden naar 7.

Het blad Vrij Nederland, waarin Hillen zijn gewraakte uitspraak deed dat de missie in Kunduz “vooral militair” van aard is, maakte afgelopen week een rondgang langs de militaire vakbonden om hun opinie te peilen, en minister Hillen blijkt gelijk te hebben.

Vrij Nederland schrijft: “Met zijn uitspraak over de missie naar Kunduz heeft Hillen bij de bonden en bij de manschappen de juiste snaar geraakt.”

Jan Kleian, voorzitter van de militaire vakbond ACOM zegt: “Hillen heeft groot gelijk. Alle militairen die ik spreek, zeggen het ook. Waarom moet de Kamer een missie die voor negentig procent uit militairen bestaat, zo nodig "civiel" noemen?"

"Daar wordt het echt niet veiliger van, met al die aanslagen in Kunduz. De militairen snappen geen bal meer van dit soort muggenzifterij. Die denken: we willen gewoon duidelijkheid. Maar intussen is de Kamer aan het discussiĆ«ren over de vraag of de politieagenten die we daar opleiden wel terug mogen schieten op de Taliban,” aldus Kleian.

Vrij Nederland laat vervolgens Wim van den Burg aan het woord, de voorzitter van de militaire bond AFMP/FNV. Hij is van mening dat de Kamer buiten de realiteit leeft.

Van den Burg stelt: “Het wekt een volkomen verkeerde indruk dat de Kamer de missie “civiel” wil blijven noemen. Het zwemt als een eend, het kwaakt als een eend, het waggelt als een eend. De Kamer leeft in een eigen werkelijkheid, die weinig te maken heeft met de harde werkelijkheid in Afghanistan. Deze minister zegt tenminste waar het op staat.”

Jean Debie, voorman van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV zegt in Vrij Nederland: “Het gebruik van de term “civiel” doet totaal geen recht aan de rol die de Nederlandse militairen in Kunduz spelen.”

“Zij nemen de risico's. Begrijp me goed, ik hoop echt dat het niet gebeurt. Maar hoe reageert de Kamer als er straks toch Nederlandse doden vallen in Kunduz? Is de missie dan nog steeds civiel? Politiek was die uitspraak van Hillen misschien niet zo handig, maar hij komt tenminste op voor zijn mensen,” aldus Debie.

Spreekverbod
Minister Hillen snoerde onlangs de militairen de mond door ze een spreekverbod op te leggen omdat ze naar buiten brachten dat de missie in Kunduz een “logistieke puinhoop" was.

Nu krijgt Hillen zelf te maken met censuur van Jolande Sap, hij mag de missie niet meer noemen zoals die volgens deskundigen is, namelijk een militaire missie.

Dit komt de openheid, waar bij deze missie zoveel belang aan werd gehecht van rechts tot links en bij Defensie zelf, openheid die in elk geval was toegezegd, allerminst ten goede.

Het is juist de vraag of dit het draagvlak voor de politietrainingsmissie in Kunduz juist niet nog verder ondermijnt.