vrijdag 9 september 2011

Regering rectificeert antwoord op Kamervragen CU en GL over vechten agenten Kunduz

De regering heeft de antwoorden op Kamervragen van de ChristenUnie en GroenLimnks opnieuw aan de Kamer gestuurd, vanwege “correctie geciteerde vragen 1 en 2”. In de eerste beantwoording waren vragen 1 en 2 dezelfde als vragen 1 en 2 van de SP-vragen. Slordig. Maar eigenlijk geen verschil.

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) beantwoordt op vragen van de leden Peters en Voordewind (GroenLinks en Christen Unie) over het RTL Nieuwsinterview met de provinciale politiecommandant Samiullah Qatra.

Qatra zei in het interview dat agenten in Kunduz ingezet kunnen worden om te vechten.


Antwoorden op de kamervragen van ChristenUnie en GroenLinks

Herzien in verband met correctie geciteerde vragen 1 en 2.

Geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Peters en Voordewind over het RTL Nieuwsinterview met de politiecommandant Samiullah Qatra. Deze vragen werden ingezonden op 30 augustus 2011 met kenmerk 2011Z16567.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Dr. U. Rosenthal

Antwoorden van Dr. U. Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Peters en Voordewind (GroenLinks en Christen Unie) over het RTL Nieuwsinterview met de politiecommandant Samiullah Qatra.

Vraag 1
Hoe duidt u de uitspraak van de politiecommandant in RTL Nieuws1 dat de kans groot is dat de door Nederland opgeleide agenten in Kunduz moeten vechten?

Vraag 2
Wat is in Kunduz de rol van de Afghan Uniformed Police (AU(C)P) bij speciale acties tegen de Taliban en criminele bendes? Om wat voor speciale acties gaat het?

Antwoord
Nederland traint in het kader van de geïntegreerde politie trainingsmissie agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP). Zij zullen worden ingezet voor de civiele taken die worden omschreven in de Afghaanse Nationale Politie Strategie, zoals gemeld aan uw Kamer in de brief van 28 maart 2011 (Kamerstuk 27925, nr. 425). Zie voor de Nationale Politie Strategie
http://info.publicintelligence.net/AfghanNationalPoliceStrategy.pdf.
De taken van de AUP staan opgesomd op pagina 24.

Deze taken omvatten onder meer het handhaven van openbare orde en veiligheid, het verrichten van opsporingsactiviteiten en het optreden in noodsituaties. De strategie voorziet niet in de inzet van de AUP voor offensieve militaire acties. Het valt niet uit te sluiten dat de AUP wordt geconfronteerd met gewapend geweld. In dat geval kan de AUP, conform de Nationale Politiestrategie, handelend optreden, uit zelfverdediging en ter bescherming van de bevolking.

In het licht van de debatten met uw Kamer hierover heeft de regering aanvullende verzekeringen gevraagd en gekregen van zowel de Afghaanse Minister van Binnenlandse Zaken, Bismillah Khan, de gouverneur van Kunduz, Jegdalek, als van de provinciale politiecommandant Qatra. Dit is 7 juni 2011 gemeld aan uw Kamer (Kamerstuk 27925, nr. 428).Tijdens mijn bezoek aan Afghanistan begin juli zijn deze afspraken herbevestigd. De recente uitspraken van Qatra zijn in lijn met deze afspraken en de toezeggingen over dit onderwerp aan de Kamer.

Vraag 3
Past de wijze waarop de politiecommandant zijn agenten inzet bij speciale acties volgens u binnen de afspraken met de Afghaanse autoriteiten? Kunt u dat toelichten?

Antwoord
Nederland heeft goede afspraken gemaakt met de Afghaanse autoriteiten over de civiele inzet van door Nederland getrainde agenten. Politiechef Qatra is zich goed bewust van die afspraken. Als door Nederland opgeleide agenten toch betrokken zouden worden bij offensieve militaire acties, zou dat in strijd zijn met de gemaakte afspraken en zal de regering passende maatregelen nemen, zoals is afgesproken met uw Kamer.

Vraag 4
Bent u bereid de beantwoording van deze vragen mee te nemen in de eerstkomende stand van zakenbrief?

Antwoord
Ik vind het zinnig de vragen nu te beantwoorden.

1) Volkskrant, 29 augustus 2011, Politie in Kunduz mag toch tegen Taliban vechten” en RTL4 Nieuws, 28 augustus 2011, zie http://rtl.nl/xl/#/u/452ec405-0618-413d-8497-8b4e60f9feb1/.
2) Persbureau Xinhua, 21augustus 2011, “6 insurgents killed, 57 detained in Afghanistan”, zie
http://www.chinadaily.com.cn/world/2011-08/21/content_13158943.htm