donderdag 15 september 2011

Hillen zegt in debat voortaan op woorden te passen in verband met “het draagvlak” voor missie Kunduz

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft donderdagavond tijdens het Kamerdebat over zijn uitspraken dat Kunduz een “militaire missie” is toegezegd dat hij in het belang van “het draagvlak voor de missie” in de toekomst op zijn woorden zal passen, maar “dit niet kan verzekeren”.

Hij zei het verder te betreuren dat zijn uitlatingen het draagvlak hebben verkleind, zoals GroenLinks en D66 hem verweten.

Fractieleider Jolande Sap van GroenLinks wilde dat het “over en uit is met het geblunder van de minister”.

GroenLinks is van mening dat het draagvlak voor de missie afneemt door de uitspraken van Hillen dat het een militaire missie” is. Sap wilde daarom in de toekomst een andere woordkeus en vroeg de minister of hij het hiermee eens was.

Hillen antwoordde het te betreuren dat zijn uitlatingen het draagvlak hebben verkleind, maar zei ook dat hij niet garant kan staan voor zijn uitspraken in de toekomst. Hij zei wel toe “het te gaan vermijden”.

GroenLinks vond verder dat de minister het zich niet mag permitteren om misverstanden te creëren over het doel waarvoor Nederland in Kunduz is, namelijk politietraining.

Hillen benadrukte in zijn antwoord dat Kunduz een politietrainingsmissie is.

Hij zei: "Militair in de betekenis dat militairen daar bezig zijn, maar het is een geïntegreerde politiemissie." Vervolgens somde hij de doelstellingen opnieuw op.

GroenLinks verwachtte voor het debat dat Hillen scherp afstand zou nemen van zijn uitspraak dat de trainingsmissie in Kunduz vooral een militaire missie is.

Kamerlid Harry van Bommel (SP) toonde zich aan het slot van het debat dan ook verbaasd, omdat Sap eiste dat Hillen scherp afstand zou nemen van zijn woorden, maar de minister dat niet deed, en alleen zei dat hij in de toekomst dit soort uitlatingen probeert te vermijden.

Eerder in het debat toonde Van Bommel aan dat deskundigen, zoals Amerikaanse mariniers, de politiecommandant van Kunduz en de militaire vakbond de missie als "militair" aanmerken. Ook de politie in Kunduz vecht aan het front.

Kamerlid Hero Brinkman (PVV) noemde de uitkomst van het debat “een geënsceneerd toneelstuk”, dat de gezichten van Hillen, Sap en Pechtold heeft gered.


- (Men kan zich inderdaad afvragen of de betrokkenen zich er wel bewust van waren dat heel Nederland mee kon kijken naar zo'n vertoning, of dat ze dachten in een achterkamertje te zitten?) -


Zie ook:
Hillen en Rutte naar Kamer voor verantwoording uitlating “militaire missie” Kunduz
GroenLinks over uitspraak Hillen missie Kunduz is militair
Kamerdebat uitspraak Hillen “militaire missie” Kunduz 15 september
Hillen noemt politiemissie Kunduz vooral militair van aard