dinsdag 6 september 2011

Hillen noemt politiemissie Kunduz vooral militair van aard

Minister Hans Hillen (Defensie) vindt de missie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz vooral militair. Hij vindt het vreemd dat het geen militaire missie mag heten.

Dat heeft Hillen in een interview in het blad Vrij Nederland gezegd. Hij noemde de politietrainingsmissie naar Afghanistan een militaire missie.

“Ik heb voortdurend gezegd: we moeten oppassen dat we onze mooie Nederlandse gevoelens niet projecteren op de harde werkelijkheid in een oorlogsgebied. De Kamer kan wel zeggen: het is een civiele missie, maar het is vooral militair,” aldus Hillen in Vrij Nederland.

In iets andere bewoordingen heeft Hillen trouwens al eerder gezegd dat de missie civiel “moet” worden genoemd.

In juni zei Hillen volgens het dagblad de NRC in Brussel: “We zijn als krijgsmacht te veel van ons merk verwijderd geraakt. Kijk naar onze inzet in Kunduz, we sturen daar 535 militairen heen (waaronder veertig politiemensen, red.) en moeten die missie dan civiel noemen. ‘Militair’ heeft een negatieve connotatie gekregen. Dat heeft me geweldig aan het denken gezet.”

Hillen is verder een minister die van mening is dat militairen meer moeten vechten, en minder hulp moeten geven.

Afgelopen week ontstond ook al commotie over uitspraken van de politiecommandant van Kunduz die zei dat agenten kunnen gaan vechten.

GroenLinks samen met de ChristenUnie en de SP en de Partij van de Dieren hebben daarover Kamervragen gesteld om opheldering van het kabinet over deze uitspraken over de inzet van agenten die daar door Nederland worden opgeleid.

Oppositie wil opheldering
De hele oppositie wil naar aanleiding van de uitspraak van Hillen in Vrij Nederland uitleg van premier Mark Rutte.

GroenLinks noemt de uitlating van Hillen in een verklaring “verbijsterend” en de “zoveelste blunder van de minister”.

Fractievoorzitter Jolande Sap vroeg vandaag nog opheldering over de uitspraken van Hillen. Sap wilde alleen deelnemen aan de missie wanneer die louter civiel van karakter zou zijn.

GroenLinks noemt het “de zoveelste blunder van de minister van Defensie”. Jolande Sap zegt: “Als de minister het verschil niet kent tussen inzet van militairen voor civiele doelen of voor militaire doelen, dan vind ik dat zijn geloofwaardigheid in het geding is.”

Sap wil dat premier Rutte vandaag nog minister Hillen tot de orde roept en zou bevestigen dat er geen wijziging van het kabinetsstandpunt is.

Premier Mark Rutte spreekt van een “ontzettend vervelend” misverstand. Hillen heeft volgens hem alleen willen zeggen dat er veel militairen aan de missie meedoen.

Sap vindt dat Rutte het daarmee als een kleinigheid af doet en noemt deze uitleg “veel te makkelijk”. Ze vindt het gedrag van Hillen “een minister van Defensie onwaardig”.

De hele oppositie wil dat Mark Rutte dinsdag in een brief nog opheldering verschaft over de uitspraak van de defensieminister over de politiemissie in Afghanistan.

Timing
Vrij Nederland meldt dat de uitspraken van Hans Hillen op een opvallend moment komen.

Vorige week benadrukte minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken, naar aanleidingen van uitlatingen van de politiecommandant van Kunduz, nog dat de missie wel degelijk een civiele missie is, en dat de door Nederland opgeleide agenten alleen civiele taken zullen uitvoeren.