donderdag 8 september 2011

Politie Kunduz martelt gevangenen

Afghaanse politieagenten martelen grootschalig gedetineerden in Afghaanse gevangenissen. Dit gebeurt ook in detentiecentra in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Gevangenen worden geslagen, gedreigd met seksueel misbruik en krijgen elektrische schokken toegediend om bekentenissen af te leggen.

De BBC meldt dat de omvang van de martelpraktijken in Afghaanse gevangenissen zo groot is dat de internationale troepenmacht ISAF voorlopig geen gevangenen meer overdraagt aan zeker negen detentiecentra. Een van de gevangenissen ligt in Kunduz.

De Afghaanse regering heeft de beschuldigingen over martelpraktijken, die zijn geuit door de Verenigde Naties, van de hand gewezen en noemt die “politiek gemotiveerd”.

Rahmatullah Nabil, het hoofd van de Afghaanse inlichtingendienst NDS die het grootste deel van de gevangenissen onder zijn hoede heeft, verwerpt eveneens het verslag van de VN.

De NAVO heeft besloten om de overdracht van gevangenen aan enkele detentiecentra stop te zetten.

De uitlevering van gevangenen in de provincie Kandahar is in juli al stopgezet, maar na aanleiding van het rapport zijn nog acht gevangenissen toegevoegd. Deze liggen in de provincies Herat, Khost, Lagman, Kapisa en Takhar.

Ook worden er geen gevangenen meer uitgeleverd aan de Contra-Terrorisme Gevangenis, die bekendstaat als Department 124, van de NDS.

De International Security and Assistance Force (Isaf), die wordt geleid door de NAVO, heeft de overdracht van gevangenen aan detentiecentra in Kunduz en Tarin Kowt (de hoofdstad van de provincie Uruzgan), die worden beheerd door de Afghaanse politie, ook stopgezet.

Een van de doelstellingen van de Nederlandse missie in Kunduz is een verbetering van het rechtssysteem. Van 2011 tot 2014 investeert Nederland 6,2 miljoen euro in een programma voor rechtsstaatontwikkeling.