woensdag 7 september 2011

Antwoord Rosenthal op Kamervragen CU en GroenLinks over offensieve acties politie Kunduz

Minister Uri Rosenthal (VVD) van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag de Kamervragen van GroenLinks en de Christen Unie beantwoord over vechtende politieagenten in Kunduz.

De oppositiepartijen, die onder voorwaarden de politiemissie in Kunduz steunen, wilden van minister Rosenthal en minister Hans Hillen (Defensie) opheldering over het bericht van RTL Nieuws dat agenten die Nederland tijdens de missie in Kunduz opleiden toch gaan vechten

Samiullah Qatra, de politiechef van de provincie Kunduz, verklaarde dat Afghaanse agenten die door Nederland worden opgeleid toch deel gaan nemen aan offensieve acties.

De partijen wilden van de bewindslieden onder meer weten wat de rol is van de Afghaanse ge├╝niformeerde politie (AUP) bij speciale acties tegen de Taliban en criminele bendes, en of deze rol past binnen de afspraken met de Afghaanse autoriteiten.

Met de Afghaanse overheid is namelijk afgesproken dat agenten die door Nederland worden opgeleid niet worden ingezet voor offensieve acties.


Antwoorden van Dr. U. Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Peters en Voordewind (GroenLinks en Christen Unie) over het RTL Nieuwsinterview met de politiecommandant Samiullah Qatra.

Vraag 1
Is het waar dat de Afghan Uniformed Police (AUP) in de provincie Kunduz niet langer alleen mag vechten uit zelfverdediging, zoals het voorgenomen beleid was, maar ook offensieve acties mag ondernemen, zoals politiecommandant Qatra stelt? 1) Zo ja, wat zijn de nieuwe instructies en waarom zijn deze instructies afgegeven?

Vraag 2
Deelt u de opvatting dat de nieuwe instructies niet overeenkomen met de afspraken die met de Kamer zijn gemaakt? Kunt u dat toelichten?

Antwoord
Nederland traint in het kader van de geïntegreerde politie trainingsmissie agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP). Zij zullen worden ingezet voor de civiele taken die worden omschreven in de Afghaanse Nationale Politie Strategie, zoals gemeld aan uw Kamer in de brief van 28 maart 2011 (Kamerstuk 27925, nr. 425). Deze taken omvatten onder meer het handhaven van openbare orde en veiligheid, het verrichten van opsporingsactiviteiten en het optreden in noodsituaties. De strategie voorziet niet in de inzet van de AUP voor offensieve militaire acties. Het valt niet uit te sluiten dat de AUP wordt geconfronteerd met gewapend geweld. In dat geval kan de AUP, conform de Nationale Politiestrategie, handelend optreden, uit zelfverdediging en ter bescherming van de bevolking.

In het licht van de debatten met uw Kamer hierover heeft de regering aanvullende verzekeringen gevraagd en gekregen van zowel de Afghaanse Minister van Binnenlandse Zaken, Bismillah Khan, de gouverneur van Kunduz, Jegdalek, als van de provinciale politiecommandant Qatra. Dit is 7 juni 2011 gemeld aan uw Kamer (Kamerstuk 27925, nr. 428).Tijdens mijn bezoek aan Afghanistan begin juli zijn deze afspraken herbevestigd. De recente uitspraken van Qatra zijn in lijn met deze afspraken en de toezeggingen over dit onderwerp aan de Kamer.

Vraag 3
Past de wijze waarop de politiecommandant zijn agenten inzet bij speciale acties volgens u binnen de afspraken met de Afghaanse autoriteiten? Kunt u dat toelichten?

Antwoord
Nederland heeft goede afspraken gemaakt met de Afghaanse autoriteiten over de civiele inzet van door Nederland getrainde agenten. Politiechef Qatra is zich goed bewust van die afspraken. Als door Nederland opgeleide agenten toch betrokken zouden worden bij offensieve militaire acties, zou dat in strijd zijn met de gemaakte afspraken en zal de regering passende maatregelen nemen, zoals is afgesproken met uw Kamer.

1) Zie voor de Nationale Politie Strategie http://info.publicintelligence.net/AfghanNationalPoliceStrategy.pdf. De taken van de AUP staan opgesomd op pagina 24.


Minister Rosenthal beantwoordde dinsdag ook de Kamervragen die de SP en de Partij voor de Dieren over de uitlatingen van Samiullah Qatra hebben gesteld.

Zie ook:
Antwoord Rosenthal op Kamervragen PvdD over vechtende agenten Kunduz
Rosenthal beantwoordt kamervragen SP over inzet politie Kunduz bij gevechten
Door Nederland getrainde Afghaanse politieagenten gaan toch vechten