woensdag 7 september 2011

Rosenthal beantwoordt Kamervragen PvdD over vechtende agenten Kunduz

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken/VVD) heeft dinsdag de Kamervragen beantwoord die de Partij voor de Dieren vorige week stelde over het bericht dat agenten die in Kunduz worden opgeleid toch deel gaan nemen aan gevechten.

Dit had Samiullah Qatra, de politiechef van de provincie Kunduz, verteld aan RTL Nieuws.

Fractievoorzitter Marianne Thieme van de PvdD vroeg onder meer of premier Mark Rutte aan kon geven hoe dit bericht zich verhoudt tot de garanties die hij aan de Kamer heeft gegeven over de politiemissie in Kunduz.

Rutte heeft namelijk toegezegd dat politieagenten die met Nederlandse steun worden opgeleid niet zullen worden ingezet bij gevechtshandelingen. Hiervoor stelde hij zich persoonlijk garant.


Antwoorden van Dr. U. Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) over de garanties over de missie in Kunduz.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘ Agenten gaan wel vechten in Kunduz’? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Kunt u aangeven of dit bericht waar is?

Vraag 3
Kunt u aangeven hoe dit bericht zich verhoudt tot uw aan de Kamer gegeven garantie dat met Nederlandse steun opgeleide politie-agenten niet zullen worden ingezet bij gevechtshandelingen?

Antwoord
Nederland traint in het kader van de geïntegreerde politie trainingsmissie agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP). Zij zullen worden ingezet voor de civiele taken die worden omschreven in de Afghaanse Nationale Politie Strategie, zoals gemeld aan uw Kamer in de brief van 28 maart 2011 (Kamerstuk 27925, nr. 425). Deze taken omvatten onder meer het handhaven van openbare orde en veiligheid, het verrichten van opsporingsactiviteiten en het optreden in noodsituaties. De strategie voorziet niet in de inzet van de AUP voor offensieve militaire acties. Het valt niet uit te sluiten dat de AUP wordt geconfronteerd met gewapend geweld. In dat geval kan de AUP, conform de Nationale Politiestrategie, handelend optreden, uit zelfverdediging en ter bescherming van de bevolking.

In het licht van de debatten met uw Kamer hierover heeft de regering aanvullende verzekeringen gevraagd en gekregen van zowel de Afghaanse Minister van Binnenlandse Zaken, Bismillah Khan, de gouverneur van Kunduz, Jegdalek, als van de provinciale politiecommandant Qatra. Dit is 7 juni 2011 gemeld aan uw Kamer (Kamerstuk 27925, nr. 428).Tijdens mijn bezoek aan Afghanistan begin juli zijn deze afspraken herbevestigd. De recente uitspraken van Qatra zijn in lijn met deze afspraken en de toezeggingen over dit onderwerp aan de Kamer.

Vraag 4
Kunt u aangeven op welke wijze u op uw ‘ toezeggingen aan te spreken bent’ zoals u op 22 maart aangaf in de beantwoording van Kamervragen over dit onderwerp?

Antwoord
De regering is altijd aanspreekbaar op de desbetreffende toezeggingen aan uw Kamer.

Vraag 5
Kan het zijn dat de door u afgegeven garantie dat door Nederland opgeleide politie-agenten niet aan gevechtshandelingen zullen deelnemen aan voortschrijdend inzicht onderhevig is, c.q. niet wordt nageleefd?

Antwoord
De regering ziet geen redenen om de toezegging dat door Nederland opgeleide agenten niet zullen worden ingezet voor offensieve militaire acties aan te passen of in te trekken.
http://www.nu.nl/binnenland/2601001/agenten-gaan-wel-vechten-in-kunduz.html

Zie voor de Nationale Politie Strategie
http://info.publicintelligence.net/AfghanNationalPoliceStrategy.pdf
De taken van de AUP staan opgesomd op pagina 24.

Zie ook:
Rosenthal beantwoordt kamervragen SP over inzet politie Kunduz in bestrijding Taliban
Door Nederland getrainde Afghaanse politieagenten gaan toch vechten