zaterdag 3 september 2011

Laatste rotatie in Kandahar van Nederlands medisch team

Met de laatste aflossing van deze week wordt de inzet van een Nederlands medisch specialistisch team in de Zuid-Afghaanse stad Kandahar op 1 november beƫindigd. Begin 2012 worden medische teams ingezet in het Duitse veldhospitaal in Kunduz.

Dat meldt het ministerie van Defensie. Het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) zorgde er sinds maart 2006 voor dat er altijd een medisch specialistisch team klaarstond in Zuid-Afghanistan. Deze week arriveerde het laatste team.

IDR
Defensie heeft zelf niet de beschikking over voldoende medisch specialistisch personeel voor (internationale) missies en daarom heeft het IDR een samenwerkingsverband met 12 civiele ziekenhuizen in Nederland om medische teams in te zetten ter ondersteuning.

Het IDR coƶrdineert de samenwerking van Defensie met civiele ziekenhuizen.

Een team in Kandahar bestaat uit: 1 chirurg/ traumatoloog, 1 anesthesist, 1 anesthesiemedewerker en 2 operatiekamerassistenten en is uit te breiden met IC/spoedeisende hulpverpleegkundigen, klinisch chemisch analisten en radiodiagnostisch laboranten.

Sinds het voorjaar van 2006 zijn in totaal 36 IDR teams ingezet in het internationale hospitaal in Kandahar en het Nederlandse ziekenhuis in Tarin Kowt, de hoofdstad van de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan, die van augustus 2006 tot augustus 2010 door Nederland werd geleid.

De civiel medische teams deden voorafgaand aan de uitzending de algemene militaire basisvaardigheden op.

Ze volgden daarvoor een programma op de Nederlandse Defensie Academie waarin naast exercitie en schieten ook vakken als fundamentele vorming, militaire ethiek, bedrijfsvoering en leiderschapstraining & -vorming werden gegeven, aldus het ministerie van Defensie.

Specifiek voor de operatie in Afghanistan volgden zij de Missie Gerichte Opleiding bij de School voor Vredesmissies (SVV). Dit werd aangevuld met media training en medical situational awareness.

Het IDR is verantwoordelijk voor de opleiding, begeleiding en nazorg van het medisch specialistisch personeel dat op uitzending of oefening gaat. Daarnaast draagt men zorg voor de planning, voorbereiding en afwikkeling van hun uitzending.

Op de site van het ministerie van Defensie over het IDR staat ook een video over een oefening met een mobiel militair hospitaal,

Missie Kunduz
De inzet van IDR-specialisten in Afghanistan is niet volledig afgelopen. Vanaf januari 2012 worden continu teams ingezet in het Duitse veldhospitaal in Kamp Kunduz.

Deze teams zullen de Nederlandse politiemissie in het noorden van Afghanistan ondersteunen.

In het veldhospitaal in Kamp Kunduz werken ook Duitse en Amerikaanse medisch specialisten.

Op de site van het ministerie van Defensie staat een indrukwekkende video over het werk van de Nederlandse medici in Afghanistan.

Zie ook:
Nederlandse militaire bloedbank in Afghanistan gesloten
Nederlands contingent in Afghanistan
Duitse artsen Kamp Kunduz redden levens tijdens gevechten