dinsdag 13 september 2011

Politietrainers Kunduz versterken contacten met Afghaanse politieposten

De Nederlandse politietrainingsgroep in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz heeft de afgelopen week de contacten met de Afghaanse politieposten versterkt. Er is onderzocht wat de behoeften van de politie zijn en hoe explosieven kunnen worden geruimd.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Politietrainers zijn bezig geweest om de behoeften van de Afghan Uniformed Police (AUP) te inventariseren. Dit moet helpen bij de trainingen en het begeleiden van de agenten.

Verder is met de Afghaanse commandant van de explosievenopruimingsdienst van de Afghan Uniform Police) AUP in Kunduz gesproken over het verstrekken van adviezen en verlenen van assistentie bij het ruimen van explosieven.

De AUP is het onderdeel van de Afghan National Police (ANP) waarvoor de Nederlandse trainers een mandaat hebben om die op te leiden.

Air Task Force
De Nederlandse Air Task Force (ATF), die momenteel nog op Kandahar Airfield (KAF) in het zuiden van Afghanistan is gestationeerd, verhuist vanaf oktober naar het vliegveld bij de stad Mazar-e-Sharif in Noord-Afghanistan.

Mazar-e-Sharif is de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz.

De genie- en CIS-eenheden (Communicatie- en InformatieSystemen), in Mazar-e-Sharif zijn op de nieuwe thuisbasis de infrastructuur en verbindingen in gereedheid aan het brengen voor de komst van het F-16-detachement.

De 4 F-16's hebben tot taak om in geval van nood Nederlandse militairen en bondgenoten te steunen en bermbommen op te sporen.