donderdag 14 april 2011

ChristenUnie wil 18 weken politietraining Kunduz, anders moet missie inkrimpen

De ChristenUnie vindt dat de trainingslengte bepalend is voor het succes van de politietrainingsmissie in Kunduz, en van de lengte moet de omvang van de missie afhangen.

Dat stelt CU-Tweede Kamerlid Joël Voordewind. Zijn partij wil “dat Nederland een verantwoorde bijdrage levert aan de politieopbouw in Kunduz”.

Naast de duur van de training wil de CU ook dat agenten niet worden ingezet in de strijd tegen opstandelingen en dat de situatie van christenen in Afghanistan verbetert. Verder maakt de partij zich zorgen over de veiligheidssituatie in de Noord-Afghaanse provincie.

Trainingsduur
De lengte van de politietraining is volgens Voordewind bepalend voor een verantwoorde Nederlandse bijdrage aan de opleiding van agenten.

Hij stelt: “Het kabinet moet kunnen garanderen dat de rekruten in Kunduz 18 weken opleiding krijgen. Lukt dat niet, dan moet de missie verkleind worden. Liever minder, maar verantwoord opgeleide rekruten dan meer opgeleide rekruten die onverantwoord de poort uit gaan.”

Over de trainingsduur heeft het kabinet geen overeenkomst kunnen bereiken met de NAVO, die een standaardtraining van zes weken verzorgt voor Afghaanse politierekruten, en die niet wil verlengen. Dat roept ook vraagtekens op bij GroenLinks.

Knelpunt vervolgtraining
Wanneer de rekruten de praktijktraining volgen en in een andere provincie werkzaam worden, zal het voor de meesten logistiek onmogelijk worden om de vervolgtraining met terugkomdagen af te ronden.

Voordewind zegt: “Als het logistiek alleen mogelijk is om rekruten binnen Kunduz een volledige opleiding van 18 weken te geven, dan moet de missie maar beperkt worden tot het opleiden van rekruten voor alleen de provincie Kunduz en dus kan het af met een kleinere missie.”

Hij ziet daarnaast nog een andere mogelijkheid, en dat is een aaneengesloten opleiding van 18 weken basis- en vervolgtraining.

Veiligheidssituatie
De verslechterende veiligheidssituatie in de regio Kunduz baart de ChristenUnie ook zorgen. De veiligheid zal namelijk bepalen of de praktijkopleiding buiten de poort uitgevoerd kan worden.

"Als de veiligheidssituatie dramatisch verslechtert, kunnen de Nederlandse begeleiders hun werk niet doen," aldus Voordewind.

Hij wil daarom toezeggingen van de gouverneur en politiecommandant in Kunduz dat de rekruten niet worden ingezet in de strijd tegen de Taliban, maar enkel als civiele politie.

Voordewind zegt: “Nu hebben we alleen een toezegging in een algemene brief uit Kabul. De provinciale autoriteiten hebben eerder gepleit voor bredere inzet van de rekruten.”

Naast de ChristenUnie wil ook GroenLinks dat de agenten niet worden ingezet in de strijd tegen opstandelingen.

Over de verslechterende veiligheidssituatie in Kunduz stelde de SP eerder dit jaar Kamervragen, om te weten hoe er onder deze omstandigheden agenten kunnen worden opgeleid.

Godsdienstvrijheid
In het debat met het kabinet, maar ook tijdens de verdere voorbereiding van de missie, heeft de ChristenUnie steeds gehamerd op de versterking van de godsdienstvrijheid in Afghanistan. De partij houdt grote zorgen over het lot van de Afghaanse christen Shoib Assadulah.

Assadulah zit gevangen in Mazar-e-Sharif. De vrees bestaat dat hij veroordeeld kan worden tot de doodstraf.

Eerder dit jaar stelde de ChristenUnie samen met het CDA en de SGP vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken over de gevaarlijke situatie voor christenen in Afghanistan. Rosenthal beloofde zich voor hun lot in te zetten.

Deadline
De ChristenUnie wil dat het kabinet voor het mei-reces duidelijkheid geeft over de haalbaarheid van de toezeggingen die zijn gedaan aan de Kamer.

Voordewind besluit: “Het kabinet heeft op cruciale aspecten het nodige werk te doen om ons tevreden te kunnen stellen.”

Fractieleider Jolande Sap van GroenLinks zei al eerder dat het kabinet er “een schepje bovenop moet doen”.

Het kabinet is niet alleen afhankelijk van steun van GroenLinks om een meerderheid in de Kamer te houden voor de missie naar Kunduz, maar ook van de ChristenUnie.

De ChristenUnie lijkt dus niet van plan de steun voor de missie in te willen trekken, maar de omvang ervan te willen verkleinen als niet aan de toezeggingen wordt voldaan.

Zie ook:
Brief kabinet roept nog vraagtekens op bij GroenLinks en ChristenUnie
GroenLinks ontevreden over brief kabinet
Brief kabinet: basisopleiding agenten kan niet eerder beginnen dan begin 2012
Rosenthal beantwoordt Kamervragen mogelijke doodstraf Said Mussa