dinsdag 5 april 2011

Grote zorgen ChristenUnie over voorwaarden missie Kunduz

Niet alleen GroenLinks, waar veel ogen op gericht zijn, heeft nog vragen over de uitvoering van de missie in Kunduz. De ChristenUnie, eveneens een partij die cruciaal is om het kabinet aan een meerderheid te helpen in de Kamer voor de missie, heeft zelfs “grote zorgen”.

Deze grote bezorgdheid komt voor een groot deel overeen met de vragen die Jolande Sap (GroenLinks) nog heeft, maar lijken veel minder media-aandacht te krijgen.

De zorgen van de ChristenUnie zijn onder meer of de uitbreiding van de training van zes naar acht weken er wel komt en er bestaat bezorgdheid over de verslechterde veiligheid. “Kunnen rekruten wel de poort uit in Kunduz?”

Verder wil de partij niet “dat er rekruten worden opgeleid die buiten de provincie Kunduz uit het zicht verdwijnen, want dan hebben we geen zicht meer op hun mandaat en de aanvullende opleiding. Kwaliteit moet voor kwantiteit gaan”.

Daarnaast is er meer aandacht nodig voor de positie van religieuze minderheden, en een christen die in Afghanistan gevangen wordt gehouden moet vrijkomen.

Evenals de steun van GroenLinks voor de missie is de steun van de ChristenUnie (CU) cruciaal. Zonder de CU, die 5 zetels bezet in de Kamer, komen de voorstanders VVD (31), CDA (21), D66 (10), GroenLinks (10) en SGP (2) uit op 74 zetels en ontbreekt een parlementaire meerderheid.

Zie ook:
Jolande Sap: kabinet moet zich aan beloften houden
Mening ChristenUnie over missie Kunduz