donderdag 21 april 2011

Politietrainingsmissie start in juli 2011 met praktijkbegeleiding agenten in Kunduz

Militairen en leden van de Koninklijke marechaussee beginnen in juli 2011 in het district Kunduz met de begeleiding van Afghaanse agenten in de praktijksituatie.

Dat heeft het kabinet dinsdag bekendgemaakt in een brief waarin antwoord wordt gegeven op 146 Kamervragen.

Over de start van de missie schrijven de betrokken bewindslieden: "Vanaf medio juni 2011 zal de ge├»ntegreerde politietrainingsmissie grotendeels operationeel zijn” en “de praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen".

- Update juli 2011: eerder deze maand verklaarde kolonel Ron Smits, de commandant van de politietrainingsmisie in Kunduz, dat de praktijkbegeleiding eind augustus van start gaat -

De afgelopen tijd was er verwarring omdat verschillende keren werd gemeld dat de politietrainingsmissie in 2012 zou beginnen. Maar dat betreft alleen de basistraining van agenten. De missie op straat begint deze zomer.

De POMLTs gaan agenten tien weken in de praktijk begeleiden.

Locatie
De begeleiding van de agenten begint in juli in het district Kunduz met POMLTs (Police Operational Mentor and Liaison Teams). Zij begeleiden en ondersteunen Afghaanse agenten. Dit is de voornaamste taak voor de landmachtmilitairen in Kunduz.

Het kabinet schrijft: “De praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen. Voor deze praktijkbegeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams bestaande uit Koninklijke marechaussee en overige militairen.”

Het is de bedoeling dat de praktijkbegeleiding van de POMLTs zich tijdens de missie geleidelijk zal uitbreiden naar andere districten. De uitbreiding is ondermeer afhankelijk van de veiligheidssituatie.

De training van nieuwe rekruten door Nederlandse politiemensen staat voor begin 2012 gepland.

In de brief schrijft het kabinet dat de proef om de training van agenten te verlengen van zes naar acht weken in 2012 start. “Vanaf januari 2012 zal op het Duitse trainingscentrum de pilot voor de achtweekse basisopleiding van start gaan onder Nederlandse leiding.”

Nederland zal al wel vanaf juni 2011 starten met de inzet van ongeveer vijf Koninklijke marechaussees op het Duitse trainingscentrum in Kunduz. Maar vanaf 2012 zal de proef met de achtweekse training dus pas beginnen.

"Buiten de poort"
Het is de bedoeling dat de praktijkbegeleiding van Afghaanse agenten, die dus in juli begint, buiten de poort van het trainingscentrum in Kunduz plaatsvindt.

Wanneer de situatie buiten het kamp te onveilig wordt om de Afghaanse agenten op te leiden, dan zal het werk buiten de poort wel worden ingeperkt of tijdelijk worden stopgezet.

De begeleiding “op straat” wordt als een gevaarlijk onderdeel van de missie beschouwd. Hier zijn eenheden het meest kwetsbaar voor hinderlagen, bermbommen en zelfmoordaanslagen.

Zie ook:
Kwartiermakers politiemissie aan de slag in Kunduz
Politietrainingsmissie Kunduz op een rijtje