donderdag 21 april 2011

Brief kabinet meldt waarschijnlijk langere trainingsduur agenten Kunduz

De NAVO neemt waarschijnlijk het Nederlandse model over om Afghaanse agenten op te leiden waarmee de trainingsduur wordt verlengd van zes naar acht weken. Het wordt eerst ingevoerd als proef.

Dat meldt de NOS. Het kabinet heeft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de trainingsduur van zes naar acht weken gaat. Dit begint in 2012 als “pilot”.

De NAVO wil dit model overnemen als de proef slaagt.

Aanvankelijk was de NAVO het niet eens met een verlenging van de duur van de training omdat er dan te weinig agenten opgeleid zouden worden en het af zou wijken van de standaard.

Een verlenging van de training is een belangrijk punt voor GroenLinks en de ChristenUnie om het kabinetsbesluit een politietrainingsmissie naar Kunduz te sturen te blijven steunen.

Naar verwachting beginnen Nederlandse militairen en marechaussees deze zomer met het verder begeleiden van Afghaanse agenten die de training van zes weken al hebben gedaan.

Start praktijkbegeleiding
In de brief van 20 april beantwoorden de betrokken bewindslieden 146 Kamervragen die op 14 april waren gesteld.

Over de start van de missie zeggen ze: "Vanaf medio juni 2011 zal de ge├»ntegreerde politietrainingsmissie grotendeels operationeel zijn. De praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen. Voor deze praktijkbegeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams bestaande uit Koninklijke marechaussee en overige militairen. De POMLT praktijkbegeleiding zal gedurende de missie – ondermeer afhankelijk van de veiligheidssituatie - geleidelijk uitbreiden naar andere districten."

De training van nieuwe rekruten door Nederlandse politiemensen staat voor begin 2012 gepland, hoewel er in de zomer al een vijftal trainers aan de slag gaat. In de brief schrijft het kabinet dat de proef van acht weken in 2012 start.

"Nederland zal vanaf juni 2011 starten met de inzet van ongeveer vijf Koninklijke marechaussees op het Duitse trainingscentrum. Vanaf januari 2012 zal op het Duitse trainingscentrum de pilot voor de achtweekse basisopleiding van start gaan onder Nederlandse leiding. Nederland levert zeer binnenkort een bijdrage aan NTM-A van twee Koninklijke marechaussees voor de ontwikkeling van de achtweekse basisopleiding."

NTM-A is de NAVO-trainingsmissie voor Afghanistan. Nederland levert ook trainers voor de Europese politietrainingsmissie EUPOL Afghanistan.