woensdag 27 april 2011

Nederland stuurt overcapaciteit aan politietrainers naar Kunduz

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft dinsdagavond tijdens het Kamerdebat over de voortgang van de politietrainingsmissie naar Kunduz gezegd dat er meer trainers zijn dan er agenten nodig zijn in de provincie.

Hillen zei dat er een capaciteit is om 3.000 agenten in drie jaar op te leiden. Hij gaf aan dat deze overcapaciteit op twee manieren ingezet kan worden.

Nederland kan ervoor kiezen om agenten langer te begeleiden. Na de basistraining van 8 weken, de aanvullende opleiding van 10 weken en de volgperiode van 5 maanden zouden ze drie jaar lang kunnen worden gevolgd.

Een andere mogelijkheid is dat Nederland ook agenten op gaat leiden voor andere provincies dan Kunduz.

PVV-Kamerlid Hero Brinkman, die voor zijn partij deelnam aan het debat, stelde voor om dan minder politietrainers te sturen.

In totaal wil Nederland in een periode van drie jaar 3.000 agenten opleiden. De Afghaanse overheid maakte enige tijd geleden bekend dat ze streeft naar 1.600 agenten in de provincie.

Zoals verwacht blijven de partijen die eind januari hebben ingestemd met de missie die steunen. GroenLinks maakte dit standpunt al eerder op de dag bekend. Hierdoor blijft de regering een meerderheid voor Kunduz in de Kamer behouden.

VVD, CDA en de oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP steunen de missie. Gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen PvdA, SP en de Partij voor de Dieren waren en blijven tegen.

De PVV maakte wel duidelijk dat als de steun van een van de oppositiepartijen volgend jaar bijvoorbeeld wegvalt, de partij zich niet geroepen voelt de missie alsnog te steunen.

Zie ook:
GroenLinks blijft missie Kunduz steunen
Debat over politiemissie Kunduz dinsdagavond in Tweede Kamer
Hans Couzy: “kabinet vertelt onzin-dingen”