woensdag 6 april 2011

Vertrek kwartiermakers missie Kunduz noodzakelijk, er worden geen onomkeerbare stappen gezet

De ministers Hillen (Defensie) en Rosenthal (Buitenlandse Zaken) hebben de vragen over het vertrek van de kwartiermakers beantwoord. Ze schrijven dat het vertrek nodig is en er geen “onomkeerbare stappen” worden gezet.

In de brief verwijzen de ministers naar antwoorden op Kamervragen van januari, waarin werd gezegd “dat de voorbereiding van de Nederlandse ontplooiing in beginsel half maart 2011 start en dat de deployment-eenheid zou bestaan uit ongeveer 90 personen”.

Met deployment-eenheid (DE) wordt in defensiejargon kwartiermakers aangeduid. Vorige maand vertrokken er al tien naar Noord-Afghanistan.

De Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie wilden dinsdag, nog voordat de zeventig kwartiermakers woensdag naar Kunduz zouden vertrekken, van Defensie weten wat ze daar precies gaan uitvoeren, en dat er geen "onomkeerbare stappen" worden gezet.

De bewindslieden schrijven nu dat inmiddels de verdere logistieke voorbereidingen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie zijn begonnen.

Ze melden dat de kwartiermakers slechts de taak hebben om logistieke en infrastructurele voorbereidingen te treffen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie, en noodzakelijk materieel inzetgereed te maken.

Hillen en Rosenthal noemen het sturen van kwartiermakers “noodzakelijk om de missie tijdig te kunnen laten beginnen.” Ze zeggen dat daarbij geen “onomkeerbare stappen” worden gezet.

Zoals het kabinet al meldde begint de politietrainingsmissie deze zomer met de praktijkbegeleiding en de aanvullende training door POMLTs in het district Kunduz, in en rondom de hoofdstad van de provincie.

De POLMTs, Police Operational Mentor and Liaison Teams, geven praktijkbegeleiding aan Afghaanse agenten. Dit gebeurt "buiten de poort" en wordt gezien als een gevaarlijke taak.

De teams gaan agenten in het veld, op straat, begeleiden die de zesweekse training al hebben gevolgd.

Pas begin 2012 zouden politietrainers de basisopleiding gaan verzorgen voor nieuwe rekruten. Deze moet dan volgens GroenLinks voortaan acht weken gaan duren.

Woensdag vertrekken in de middag zeventig kwartiermakers vanaf het vliegveld Eindhoven naar Afghanistan. In Kunduz zullen ze intrekken op een Duitse basis.

De werkzaamheden om het Nederlandse kamp in Kunduz in te richten zullen ongeveer drie maanden duren.

Zie ook:
Kamer wil meer informatie over vertrek kwartiermakers
Kwartiermakers politiemissie Kunduz woensdag naar Afghanistan


De brief van de twee ministers, die zoals gebruikelijk is gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer:

Naar aanleiding van uw verzoek van 5 april jl. over kwartiermakers voor Afghanistan (kenmerk 2011Z07141/2011D17733) informeren wij u als volgt.

In de antwoorden op Kamervragen over uitzending van de geïntegreerde politietrainingsmissie naar Afghanistan van 24 januari jl. (Kamerstuk 27925 nr. 418, vraag nr. 210) werd gemeld dat de voorbereiding van de Nederlandse ontplooiing in beginsel half maart 2011 start en dat de deployment-eenheid zou bestaan uit ongeveer 90 personen. Inmiddels zijn de verdere logistieke voorbereidingen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie begonnen. De kwartiermakers hebben slechts de taak om logistieke en infrastructurele voorbereidingen te treffen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie, en noodzakelijk materieel inzetgereed te maken. Het sturen van kwartiermakers is noodzakelijk om de missie tijdig te kunnen laten beginnen. Daarbij worden geen onomkeerbare stappen gezet. Zoals gemeld in de brief van 28 maart jl. (Kamerstuk 27925 nr. 425) begint de politietrainingsmissie deze zomer met de praktijkbegeleiding en de aanvullende training door POMLTs in het district Kunduz, in en rondom de hoofdstad van de provincie.


DE MINISTER VAN DEFENSIE, DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Drs. J.S.J. Hillen, Dr. U. Rosenthal