dinsdag 12 april 2011

Nederlandse kwartiermakers politiemissie aan de slag in Kunduz

De zeventig Nederlandse kwartiermakers, het Deployment Element, van de missie naar Kunduz zijn op 9 april in de Noord-Afghaanse provincie met hun voorbereidingen voor de politietrainingsmissie begonnen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De militairen gaan de infrastructuur voor de Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM) opbouwen.

Sinds zaterdag is bijvoorbeeld het communicatiecentrum in de lucht en dit wordt 24 uur per dag bemand. Nu dit onderdeel operationeel is, zijn ook de verbindingen en de communicatie met Nederland gewaarborgd en zijn de kwartiermakers permanent bereikbaar.

Dit is niet alleen belangrijk voor de aansturing vanuit Nederland, maar ook worden van hieruit alle benodigde logistieke activiteiten ondersteund, aldus Defensie.

Inrichten basis
De snelle start was mede mogelijk door het voorbereidende werk van het Planning and Liason Team (PLT). Dit zijn de verbindingsmensen die al vooruit waren gereisd.

Zaterdag droeg de commandant van het PLT, luitenant-kolonel Huub van Leeuwen, de leiding over aan zijn ranggenoot Tjeerd Blankestijn.

Blankestijn heeft nu tot taak om de noodzakelijke logistieke voorbereidingen te treffen zodat medio dit jaar de verwachte politietrainers en het ondersteunend personeel na aankomst direct aan de slag kunnen.

Woon- en werkcontainers
De faciliteiten die de Duitse militairen ter beschikking hebben gesteld droegen ook bij aan de voortvarende start van de activiteiten van de kwartiermakers.

Ze hoefden hierdoor geen tenten voor de eigen legering op te bouwen en konden direct met de voorbereidende werkzaamheden voor de komst van de tijdelijke woon- en werkverblijven beginnen.

Luitenant-kolonel Blankestijn, de commandant van het Deployment Element, tekende maandag het contract voor de levering van de tijdelijke legering- en werkcontainers.

Duitsland is de “lead nation”, het leidende land, van de International Security Assistance Force (ISAF), die wordt geleid door de NAVO, in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. De Nederlanders zijn samen met Duitsers op de basis gelegerd en werken nauw samen.

De Nederlanders werken verder samen met plaatselijke Afghaanse aannemers.

Stenen gebouwen
Het is de bedoeling dat uiteindelijk op het kamp permanente legering- en werklocaties in de vorm van stenen gebouwen zullen verrijzen. Het vrijmaken van voldoende ruimte voor deze grotere faciliteiten op het toch al volle kampement behoorde tot de uitdagingen van het PLT.

Het ministerie van Defensie heeft een video uitgegeven waarop de aankomst van de Nederlandse kwartiermakers in Afghanistan is vastgelegd. De soldaten vlogen via Mazar-e-Sharif naar Kunduz, en begonnen daar vervolgens met hun werkzaamheden.Zie ook:
Kwartiermakers vertrokken van vliegbasis Eindhoven naar Kunduz
Kabinet: vertrek kwartiermakers noodzakelijk, geen onomkeerbare stappen
Kamer wil meer informatie over vertrek kwartiermakers
Kwartiermakers politiemissie Kunduz woensdag naar Afghanistan
Eerste Nederlandse kwartiermakers politietrainingsmissie Kunduz aangekomen
Kwartiermakers Kunduz starten opwerktraject politiemissie


Update
Aantekening: antwoord op vraag 76 uit de antwoordbrief van het kabinet van 20 april op Kamervragen politietrainingsmissie Kunduz:

"Zoals aan uw Kamer is gemeld zijn er kwartiermakers (Deployment Element) in Kunduz. Tot en met augustus 2011 zijn er specialisten voor kortere of langere duur aanwezig in het gebied. De omvang fluctueert rond de 110 personen. De werkzaamheden van dit Deployment Element bestaan uit het vergroten van de situational awareness en het maken van afspraken omtrent de infrastructuur. De kwartiermakers hebben slechts de taak om logistieke en infrastructurele voorbereidingen te treffen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie. De verwachting is dat half juni 2011 de werkzaamheden van het Deployment Element in Kunduz gereed zijn, er zijn dan nog wel kwartiermakers aanwezig op Masar-e-Sharif om de verhuizing van de F16’s mogelijk te maken. Vanaf eind augustus zal de Air Task Force operationeel zijn met 120 personen.

Vanaf medio juni 2011 zal de geïntegreerde politietrainingsmissie grotendeels operationeel zijn. De praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen. Voor deze praktijkbegeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams bestaande uit Koninklijke marechaussee en overige militairen. De POMLT praktijkbegeleiding zal gedurende de missie – ondermeer afhankelijk van de veiligheidssituatie - geleidelijk uitbreiden naar andere districten."

Zie verder:
Antwoordbrief kabinet 20 april op Kamervragen trainingsmissie