maandag 4 april 2011

Kwartiermakers politiemissie Kunduz woensdag naar Afghanistan

Zeventig Nederlandse kwartiermaker vertrekken woensdag vanaf de vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan. Ze gaan op pad om de politietrainingsmissie in Kunduz verder voor te bereiden.

Dat heeft het ministerie van Defensie maandag gemeld. De kwartiermaker, afkomstig uit kazernes in Wezep, Stroe en Apeldoorn, gaan werk- en slaapvertrekken bouwen voor de soldaten en politieagenten die Afghaanse agenten gaan trainen en begeleiden. Tien kwartiermakers zijn al in Afghanistan aanwezig.

Samenstelling
Het merendeel van de kwartiermakers, het zogenoemde Deployment Element, bestaat uit genisten en verbindingsmilitairen en zijn afkomstig van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), 101 Geniebataljon en 101 Communicatie- en Informatiesystemen (CIS-) Bataljon.

Zij worden aangevuld met militairen uit andere eenheden. Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn, van het 101e Geniebataljon in Wezep, voert het bevel over de kwariermakers.

Het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) is met 6.500 medewerkers de grootste eenheid van de landmacht. Het commando beschikt over de meest specialistische kennis.

Het 101 geniebataljon is een eenheid die een aantal taken heeft zoals het detecteren en bestrijden van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) besmettingen en het uitvoeren van constructiewerkzaamheden en het bouwen van bruggen.

De taak van het 101 CIS bataljon is het beschikbaar stellen van communicatieapparatuur en deze op elkaar aan te sluiten en te beheren.

Coördinatie
De opleiding voor de eerste twee politiemissies wordt gecoördineerd vanuit de Johannes Postkazerne in Havelte. Een kwart van de 545 mensen voor de eerste politietrainingsmissie is daar gelegerd.

Het gaat onder meer om het 44e pantserinfanteriebataljon en genie en geneeskundige troepen. Drie jaar geleden zaten militairen van dit bataljon al 4,5 maand in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan.

Chef van de 43ste gemechaniseerde brigade, kolonel Ron Smits, is ook de commandant van de eerste Police Training Group (PTG). Hij en zijn staf komen ook uit Havelte. Smits zelf vertrekt later naar Afghanistan.

Aanvang missie
De precieze aanvang van de missie is nog steeds onduidelijk, maar deze zomer zullen Nederlandse militairen beginnen met het begeleiden van Afghaanse agenten die een zesweekse training hebben gevolgd.

Pas begin 2012 gaan volgens de laatste voortgangsbrief van het kabinet Nederlandse politietrainers de basiscursus voor politierekruten verzorgen.

Nederland en de NAVO zijn er nog steeds niet uit om de training van zes weken, die momenteel als basistraining wordt gegeven, te verlengen naar acht weken.

Dit is een belangrijke eis van GroenLinks om de missie politiek te blijven steunen, en zo een meerderheid in de Kamer ervoor te blijven garanderen.

Het is de bedoeling dat de kwartiermakers ervoor zorgen dat de soldaten en agenten die aan de politietrainingsmissie deelnemen bij aankomst in juni direct aan de slag kunnen.

Zie ook:
Eerste Nederlandse kwartiermakers in Afghanistan aangekomen
Kwartiermakers Kunduz starten opwerktraject politiemissie
Nederlandse politietrainingsmissie op een rijtje
Opleiding politietrainingsmissie in Havelte