woensdag 30 maart 2011

Missie Kunduz start gewoon deze zomer en aan toegezegde voorwaarden is niet voldaan

De afgelopen dagen leek de indruk te zijn gewekt dat de Nederlandse missie naar Kunduz werd uitgesteld tot begin 2012. Maar de trainingsmissie begint wel degelijk deze zomer, terwijl aan de Nederlandse eisen niet is voldaan.

Dat toont Bette Dam, verslaggeefster van Nederland Wereldomroep in Kabul, aan na lezing van de brief van het kabinet. “Het idee in Nederland is: de trainingsmissie wordt uitgesteld tot 2012.”

Uitstel van de missie is ook door tal van media gemeld, of gesuggereerd.

Bette Dam concludeert echter dat ongeveer 500 militairen nu al kunnen beginnen met pakken. Ze schrijft: “Het 'uitgestelde' gedeelte is maar een klein deel van de missie. Zo'n 20 van de in totaal 550 militairen zullen inderdaad later vertrekken. De rest gaat gewoon deze zomer.”

Luchtoorlog
Bette Dam schrijft dat de F-16’s die worden gestuurd bermbommen op kunnen sporen, maar ook een luchtoorlog gaan voeren, terwijl de Tweede Kamer een meer civiele missie wil.

De luchtoorlog is bovendien uiterst omstreden door de vele burgerslachtoffers die daarbij worden gemaakt.

Training
Het meest opvallend noemt Bette Dam “dat Nederland ‘hoe dan ook’ 165 man stuurt van de zogenoemde Police Mentoring and Liaison Teams (POMLT’s). Zij gaan in de bazaar van de stad Kunduz en als het aan het kabinet ligt 'zo snel mogelijk' ook in andere districten wel degelijk Afghaanse politiemannen trainen.”

Deze agenten hebben de opleiding van 6 weken gevolgd, die juist door Nederland wordt afgekeurd. Nederland heeft ook geen invloed uitgeoefend op het rekruteren van deze agenten.

Nederland zal een willekeurige groep politieagenten meenemen naar de bazaar, waarschijnlijk van het Duitse trainingskamp GPPT in Kunduz, aldus Dam.

Hier kan nog aan worden toegevoegd, dat de leden van de POMLT’s die de Afghaanse agenten gaan begeleiden, geen politie-instructeurs zijn, maar infanteristen van de landmacht.

Duitsland laat verder weten over de opleiding van de agenten “dat het de Nederlandse eisen niet volgt bij zijn trainingen”, en: “We weten niet waar ze daarna naartoe gaan of naartoe moeten gaan. Dat is aan de Afghanen.”

Zie ook:
Brief kabinet roept nog vraagtekens op bij GroenLinks en ChristenUnie
Afghaanse regering garandeert civiel karakter missie
Brief kabinet: basisopleiding agenten Kunduz kan niet eerder beginnen dan begin 2012