dinsdag 29 maart 2011

Afghaanse regering garandeert civiel karakter politietrainingsmissie Kunduz

Generaal Bismillah Mohammady, de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, verzekert dat de politieagenten die Nederland in Kunduz gaat opleiden en begeleiden alleen worden ingezet voor civiele taken en niet voor offensieve militaire doeleinden.

Dat heeft een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag verklaard.

“Met deze garantie van de Afghaanse regering is voldaan aan de belangrijkste voorwaarde voor de ontplooiing van de politiemissie,” aldus de verantwoordelijke bewindslieden.

De ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken), Hans Hillen (Defensie) en Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) melden dit in de brief aan de Tweede Kamer van afgelopen maandag.

Vooral GroenLinks wilde pas akkoord gaan met de missie als de Afghaanse regering zwart op wit zou zetten dat de opgeleide agenten niet worden ingezet om tegen opstandelingen te vechten.

De steun voor de missie van deze partij was van belang om het kabinetsbesluit een trainingsmissie naar Kunduz te sturen aan een meerderheid in de Kamer te helpen.

Andere eisen van de partij zijn dat de verlenging van de basistraining van 6 naar 8 weken gaat en dat de hele training 18 weken duurt.

Daarnaast moet er aandacht in de opleiding zijn voor mensenrechten, taal en schrijfvaardigheden, wetskennis en goed bestuur.

Ontevreden
De partij heeft laten weten nog niet tevreden te zijn over de kabinetsbrief en er veel vragen over zijn.

Ook de ChristenUnie is nog ontevreden en vindt de garanties "te vaag". De partij ziet wel een "ambitie", maar geen harde garanties.

De twee partijen gaan vragen op papier stellen aan het kabinet. Wanneer ze vervolgens ontevreden zijn over de antwoorden, willen ze alsnog een debat in het parlement.

Kwaliteit
De Kamerbrief beschrijft wel een kwaliteitsimpuls die Nederland wil geven aan de training van civiele politieagenten.

Dit moet bestaan uit het besteden van meer aandacht aan de alfabetisering van de rekruten. Verder wordt gewerkt aan versnelde invoering van de verlengde basistraining van zes naar acht weken en de ontwikkeling van de aanvullende training.

Tijdsduur
Wat de verlenging van de basistraining betreft ligt de NAVO dwars. Dit zou ingaan tegen de standaardisering van de opleiding en hierdoor zouden te weinig agenten worden opgeleid.

Door gebrek aan een geschikte locatie in Kunduz zal de basistraining van agenten pas begin 2012 van start gaan. Nederlandse militairen gaan in de zomer van 2011 al wel in het veld aan de slag met Afghaanse agenten die de basisopleiding al hebben voltooid.

Zie ook:
Basisopleiding agenten kan niet eerder beginnen dan in 2012