maandag 28 maart 2011

Chaos over Nederlandse eis verlenging politietraining Kunduz

De NAVO is niet bereid de Nederlandse eis in te willigen om de training van politierekruten in Kunduz van zes naar acht weken te verlengen en te verzwaren.

Dat heeft het dagblad De Pers maandag gemeld. “Het is voor het eerst dat de NAVO expliciet meldt dat ze de beloftes van het kabinet-Rutte aan de Tweede Kamer niet accepteert.”

Kapitein Nicole Ashcroft, woordvoerder van de NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A), zegt in de krant, “niets te zien in de voorgestelde uitbreiding”.

Ze geeft hiervoor als motief dat de aanpassing van de training de verdere standaardisering ervan bedreigt en voor “complicaties” zorgt. Ze stelt: “We moeten één curriculum houden, met één tijdspad.”

Eerder werd al duidelijk dat de NAVO niet akkoord gaat met verlenging van de training, omdat er dan te weinig agenten opgeleid kunnen worden. Hierop reageerde de NAVO niet.

Naar aanleiding van de uitlatingen van Ashcroft is luitenant-kolonel David C. Simons, hoofd voorlichting van de NTM-A later op de dag in De Volkskrant aan het woord geweest.

Hij beweert dat de Nederlandse variant “niet noodzakelijkerwijs onmogelijk” is.

De Pers zou de woorden van Ashcroft uit de context hebben gehaald.

Maar vervolgens zegt Simons juist dat het Nederlandse kabinetsplan om de agenten een langere opleiding te geven onacceptabel is voor de NAVO.

Simons zegt: “Tot 2014 is een wijziging van deze standaarden en termijnen voor trainingen niet aan de orde. Als Nederland meedoet aan de trainingsmissie van NTM-A, moeten zij ook die standaarden opvolgen.”

Verlenging van de trainingsduur voor agenten was een belangrijke eis van GroenLinks om in te stemmen met het sturen van een geïntegreerde politietrainingsmissie (GPM) naar Kunduz. Zo kon het kabinet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Volgens De Pers vindt Simons het wel goed als Nederland de agenten een cursus aanbiedt, maar dat is niet bepaald wat het kabinet de Kamer in het vooruitzicht stelde, namelijk “het beïnvloeden van de NTM-A trainingsaanpak in heel Afghanistan”.

Bij een cursus valt te denken aan een alfabetiseringscursus of cursussen over mensenrechten, zegt De Volkskrant.

Maar politieagenten in Kunduz zeggen dat er in hun training, van een maand voor de “local police”, al aandacht wordt besteed aan mensenrechten en kennis van de Afghaanse grondwet. Deze opleiding wordt ook verzorgd door de NAVO-ISAF.

Daarnaast wil de Nederlandse regering nog zwart op wit hebben van de Afghaanse autoriteiten dat agenten die Nederland opleidt niet worden ingezet bij aanvalsacties. Hierover wordt nog een brief verwacht.

Deze brief is inmiddels maandagavond gestuurd

Zonder dat er duidelijkheid bestaat over de missievoorwaarden, zijn Nederlandse kwartiermakers intussen al in het noorden van Afghanistan geland om de missie voor te bereiden.