maandag 28 maart 2011

Brief kabinet: basisopleiding agenten Kunduz kan niet eerder beginnen dan begin 2012

De opleiding van politierekruten in Kunduz kan niet eerder van start gaan dan begin 2012. Nederland begint deze zomer wel met praktijkbegeleiding van agenten die de basisopleiding al hebben genoten.

Dat heeft het kabinet deze avond aan de Tweede Kamer geschreven. Dit jaar wordt de missie in Afghanistan verder opgebouwd en zullen de meeste onderdelen al van start gaan.

Basistraining
Nederland zal voor het geven van de basistraining gaan werken vanuit het Duitse trainingscentrum.

Dit trainingscentrum wordt de komende tijd uitgebreid tot een opleidingscapaciteit van 530 civiele politieagenten per lichting. De oplevering van de voor deze uitbreiding benodigde infrastructuur is vertraagd tot januari 2012.

Vanaf de zomer van 2011 zullen daarom enkele trainers van de Koninklijke marechaussee op het Duitse trainingscentrum meelopen en kennis en ervaring opdoen.

Dit betekent dat Nederland sowieso niet voor begin 2012 van start zal gaan met het geven van de basistraining. Wanneer de basistraining van start gaat in 2012 zal die waarschijnlijk samen met Duitse instructeurs worden gegeven.

De basistraining voor agenten van zes weken wordt niet met zekerheid verlengd.

Praktijkbegeleiding
Nederland begint deze zomer hoe dan ook met de praktijkbegeleiding en de aanvullende training door POMLTs in het district Kunduz, zo staat in de brief. Dit gebeurt in en rondom de hoofdstad van de provincie. De agenten die Nederland vanaf de zomer begeleidt hebben de basistraining al eerder gekregen.

POMLT's zijn "Police Operational Mentor and Liaison Teams". Ze begeleiden en ondersteunen tijdens de aanvullende training de Afghaanse agenten. Dit is de voornaamste taak voor de landmachtmilitairen in Kunduz.

Civiele taken
De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft schriftelijk verzekerd dat de door Nederland opgeleide en begeleide politieagenten van de Afghan Uniformed Police (AUP) zullen worden ingezet voor civiele taken.

Deze zullen in overeenstemming zijn met Afghaanse wetgeving en de Afghaanse Nationale Politie Strategie waarin geen mandaat wordt gegeven voor operaties van de AUP gericht op offensieve militaire doeleinden.

Dit was een van de voorwaarden die de Nederlandse regering stelde.

Nederland gaat de eenmaal opgeleide agenten via een zogenaamd tracking- and tracingssysteem volgen, om erop toe te zien dat de agenten alleen civiele taken uitvoeren. Van alle agenten worden biometrische gegevens opgeslagen in een databank.

Duur basistraining
De basistraining voor agenten wordt niet verlengd, zo blijkt uit de brief.

Nederland blijft zich de komende tijd actief inzetten op versnelde invoering van de achtweekse basistraining in Kunduz, en zoekt daarbij actief steun bij EUPOL (De Europese Politietrainingsmissie van de EU), NTM-A (NAVO Trainingsmissie Afghanistan) en de Afghanen om in Kunduz te starten met een achtweekse basistraining als "pilot-project".

Op basis van de ervaringen in Kunduz zou de basistraining van acht weken in een later stadium in heel Afghanistan kunnen worden ingevoerd. Ook hiervoor is steun van NTM-A, EUPOL en het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken noodzakelijk.

De NAVO-ISAF commandant Petraeus heeft Nederland laten weten de door Nederland gewenste verlenging van de basistraining te begrijpen. Hij gaf aan de Nederlandse kwalitatieve bijdrage van harte te verwelkomen en garandeerde dat Nederland de ruimte krijgt om de zes weekse basistraining te verlengen naar acht weken.

GroenLinks wil pas morgen reageren op de brief.

In de brief wordt verder onder meer aandacht besteed aan de veiligheidssituatie in Kunduz, waarvan wordt verwacht dat die de komende tijd verder verslechtert, aan de stationering van de F-16's die voor luchtsteun moeten zorgen en aan de Duits-Nederlandse samenwerking in de regio.

De brief: Betreft Voortgang voorbereidingen politietrainingsmissie Afghanistan

Update 29-03-2011:
Aan deze versie van de Kamerbrief is inmiddels ook de Engelstalige brief van de Afghaanse autoriteiten toegevoegd met de toezegging dat de opgeleide agenten alleen voor civiele taken worden ingezet.
Voortgang voorbereidingen politietrainingsmissie Afghanistan