dinsdag 14 februari 2012

SP wil in Kamervragen verantwoording Hillen over achterhouden informatie Kunduz

Nederland wist ruim van tevoren dat er te weinig agenten tijdens de missie in Kunduz zouden zijn om op te leiden. Dat blijkt uit een vertrouwelijk stuk van de Nederlandse ambassade in Kabul. SP-Kamerlid Harry van Bommel wil hierover opheldering van minister Hans Hillen (Defensie) en heeft over de kwestie Kamervragen gesteld.

Van Bommel schrijft op zijn weblog: “Ruim voordat de puntjes van de huidige politietrainingsmissie in Kunduz op de i werden gezet, wist Nederland al dat er veel te weinig agenten in Kunduz zouden zijn om op te leiden.”

Dat blijkt uit vertrouwelijke informatie van de ambassade in Kabul waar dagblad De Pers de hand op heeft weten te leggen. Als Nederland alleen agenten voor Kunduz zou trainen, zou het mogelijk om zeer lage aantallen agenten gaan.

- Vorig jaar maakte de NRC ook melding van een memo waaruit duidelijk werd dat er te weinig rekruten om op te leiden zouden zijn tijdens de missie in Kunduz. -

Van Bommel meldt: “Tijdens een gesprek met de top van de NAVO-trainingsmissie in Afghanistan waarschuwde generaal Stuart Beare dat indien Nederland alleen zou opleiden voor Kunduz, het waarschijnlijk om zeer lage aantallen zou gaan.”

Deze informatie werd niet gedeeld tijdens het debat met de Kamer in april vorig jaar.

Van Bommel is van mening dat dit zeer essentiƫle informatie is die met de Kamer gedeeld had moeten worden, en wil van minister Hillen weten of hij die opvatting deelt, en zo nee, waarom niet?

Van Bommel: “Deze informatie was essentieel voor het debat. Daarin ging het nota bene om de precieze invulling van de missie. Dat deze informatie werd achtergehouden is onbegrijpelijk en zeer kwalijk. Minister Hillen moet zich hierover verantwoorden.”

In oktober vorig jaar kwamen zeven trainers vervroegd terug uit Kunduz omdat zij er geen werk hadden.

De tweede rotatie trainers van de Koninklijke Marechaussee werd kort daarna teruggebracht van 20 naar 10 manschappen.

Van Bommel wil nu van minister Hans Hillen weten wat voor gevolgen dit heeft voor het aantal agenten dat Nederland op gaat leiden.

Het kan volgens hem niet anders dan dat dit er minder worden dan de ongeveer 3.000 die de minister vorig jaar noemde.


Kamervragen SP-Kamerlid Harry van Bommel aan minister Hans Hillen

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Defensie over het ambtsbericht van de Nederlandse ambassade in Kabul

1. Kent u het bericht ‘Kunduz kleeft voor altijd aan GroenLinks’? (1)

2. Is het juist dat tijdens een gesprek met de top van de NAVO-trainingsmissie in Afghanistan generaal Stuart Beare waarschuwde dat ‘indien Nederland alleen zou opleiden voor Kunduz het waarschijnlijk om zeer lage aantallen’ zou gaan? Indien neen, wat is er dan gezegd door de generaal?

3. Waarom werd deze uitlating van de NAVO-generaal door u niet gedeeld met de Kamer tijdens het Algemeen Overleg van 26 april vorig jaar? Deelt u mijn opvatting dat dit zeer essentiƫle informatie is die met de Kamer gedeeld had moeten worden? Indien neen, waarom niet?

4. Leidt het gebrek aan rekruten in Kunduz ertoe dat Nederland minder dan de door u eerder genoemde ongeveer drie duizend agenten zal opleiden tijdens de missie? Indien ja, wat is dan de nieuwe schatting over het aantal agenten dat Nederland op zal leiden?

5. Bent u bereid, desnoods vertrouwelijk, inzage te geven in het ambtsbericht uit Kabul waarin genoemde passage is opgenomen? Indien neen, waarom niet?

1. Kunduz kleeft voor altijd aan GroenLinks

Zie ook:
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers missie Kunduz
Taken Koninklijke Marechaussee missie Kunduz aangepast
Kosten eerste jaar Kunduz en afbouw Uruzgan goedkoper dan begroot
Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af
Trainers marechaussee missie Kunduz zonder werk door Nederlandse voorwaarden
Hillen noemt politiemissie Kunduz vooral militair van aard