donderdag 2 februari 2012

SP stelt Kamervragen “Opleiden voor de Taliban” over uitgelekt rapport NAVO

De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft woensdag Kamervragen gesteld over een geheim rapport van de NAVO waarin staat dat de politie en het leger van Afghanistan de Taliban steunen. De partij vraagt onder meer of Nederland daardoor geen agenten opleidt voor de Taliban.

Volgens het NAVO-rapport, dat is uitgelekt naar de Britse omroep BBC, zouden de Taliban ook veel samenwerken met de Pakistaanse veiligheiddienst.

Daarnaast zou volgens het rapport de steun onder de bevolking voor de Taliban alleen maar toenemen.

De SP is van mening dat Nederland zich tegen die achtergrond moet “afvragen of Nederland met een politietrainingsmissie niet het paard achter de wagen aan het spannen is.”

“De agenten die wij opleiden, zouden straks nog wel eens met de Taliban kunnen gaan samenwerken,” zo vreest de partij.

Om hierover duidelijkheid te krijgen heeft SP-Kamerlid Harry van Bommel Kamervragen aan de regering gesteld.

Van Bommel wil daarin onder meer weten of de bevindingen in het NAVO-rapport representatief zijn voor de situatie in en rondom Kunduz, en zo ja, welke praktische gevolgen dit heeft voor de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz.

Wanneer de bevindingen niet representatief zijn voor Kunduz, dan wil de SP graag opheldering over de situatie in Kunduz, en een toelichting.


Kamervragen SP

1. Kent u het BBC-bericht ‘Pakistan helping Afghan Taliban – NATO’? (1)

2. Hoe beoordeelt u de bevinding in het rapport dat de Taliban brede steun geniet onder de Afghaanse bevolking? Wat zegt deze bevinding volgens u over de haalbaarheid van huidige NAVO-strategie om de ‘hearts and minds’ van de Afghanen te winnen? Bent u het met mij eens dat uit het rapport blijkt dat tot dusverre deze strategie faalt?

3. Het NAVO-rapport concludeert dat in gebieden waar de ISAF zich uit teruggetrokken heeft de invloed van de Taliban terugkeert, vaak met weinig of geen verzet van de veiligheidsdiensten van de regering en in veel gevallen met de actieve hulp van de Afghaanse politie en militairen. Ook staat in het rapport dat er wijdverbreide samenwerking is tussen de opstandelingen enerzijds en de Afghaanse politie en militairen anderzijds. Hoe beoordeelt u deze beide bevindingen van het rapport? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Welke praktische gevolgen heeft deze samenwerking tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en de Taliban voor de huidige NAVO-strategie met betrekking tot het overdragen van de verantwoordelijkheid in Afghanistan aan de politie en het leger?

5. Verder staat in het rapport dat Afghaanse burgers frequent het bestuur van de Taliban prefereren boven het bestuur van de Afghaanse regering. Hoe beoordeelt u deze bevinding? Hoe verklaart u de voorkeur van de Afghaanse bevolking voor het bestuur van de Taliban?

6. Wanneer wordt in Kunduz de verantwoordelijkheid overgedragen van de ISAF naar de Afghaanse veiligheidsdiensten? Hoe groot schat u de kans dat dan de Taliban, met hulp van de lokale veiligheidsdiensten die nu mede door Nederland worden opgeleid, haar invloed in het gebied zal herwinnen?

7. Zijn de bevindingen in het NAVO-rapport volgens u representatief voor de situatie in en rondom Kunduz? Zo ja, welke praktische gevolgen heeft dit voor de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz. Zo nee, wat is dan de situatie in Kunduz? Kunt u uw antwoord toelichten?

8. Het rapport concludeert ook dat de Pakistaanse geheime dienst, de ISI, de Afghaanse Taliban direct steunt. Deelt u deze conclusie? Welke politieke consequenties verbindt u hieraan?

(1) Pakistan helping Afghan Taliban – NATO. BBC, 01 februari 2012.

Zie ook:
ChristenUnie stelt Kamervragen over steun Afghaanse veiligheidsdiensten aan Taliban
Leger en politie Afghanistan helpen Taliban, ook Pakistan steunt Taliban