woensdag 14 december 2011

Politietrainers missie Kunduz geven cursus om geweld tegen vrouwen te bestrijden

Cursus juridische bescherming van vrouwelijke geweldsslachtoffers (Foto: ministerie van Defensie) 
Nederlandse politieagenten in Kunduz hebben aan 25 Afghaanse overheidsfunctionarissen in een driedaagse cursus geleerd om betere juridische bescherming te bieden aan vrouwelijke slachtoffers van geweld.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De groep Afghaanse functionarissen bestond uit regionale vertegenwoordigers van politie, justitie en de overheid uit de Noord-Afghaanse provincies Kunduz, Baghlan, Takhar en Badakhshan.

Inhoud cursus
Tijdens de driedaagse cursus kregen de Afghaanse functionarissen les over de toepassing van de Law on Elimination of Violence Against Women (EVAW).(1)

Naast de juridische inhoud lag de nadruk op de samenwerking tussen de verschillende instanties voor een effectieve aanpak van delicten tegen vrouwen.

De Nederlandse agenten van de politiemissie in Kunduz gaven ook training aan de cursisten over de praktische procedures en de verschillende verantwoordelijkheden van de betrokken autoriteiten.

In de lessen werden de Afghanen onderwezen over crime scene management en deden ze met een rollenspel kennis op over interviewtechnieken bij het horen van geweldsslachtoffers.

De Afghaanse deelnemers waren afkomstig uit Kunduz en de 3 omliggende provincies Taghar, Baghlan en Badaghshan. Ze slaagden allemaal voor het lesprogramma.


Noot
(1) EVAW-Afghanistan
Om de wet Elimination of Violence Against Women (EVAW) te implementeren is in Afghanistan een EVAW-Commissie in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende Afghaanse ministeries.

Het doel is om voorop bij de ontwikkeling van het overheidsbeleid door herkenning en analyse, samen met betrokken instellingen, zich in te spannen om geweld tegen vrouwen uit te bannen.

Op deze manier kan in overeenstemming met de Afghaanse Grondwet rechtvaardigheid en gelijkheid tussen geslachten worden bewerkstelligd.

Meer informatie is te vinden op de site van de Eliminate Violence Against Women Commission Afghanistan.