woensdag 14 december 2011

Nederlandse voetpatrouille missie Kunduz vindt springstoffen

Nederlandse teams die tijdens de missie in Kunduz Afghaanse agenten begeleidden hebben bij een voetpatrouille drie explosieven gevonden. Deze zijn door explosievenruimers onschadelijk gemaakt.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Police mentoring teams voerden afgelopen week met Afghaanse politieagenten diverse patrouilles uit naar politiebureaus en het politiehoofdkwartier in Kunduz.

Bij een voetpatrouille werden 3 explosieven gevonden. Nederlandse explosievenruimers brachten deze vervolgens op een geschikte plek tot ontploffing.

Taken POMLTs
De taak van de Police mentoring teams (POMLTs) is om Afghaanse politieagenten die de basiscursus hebben gevolgd verder te begeleiden of Afghaanse agenten in het veld verdere vaardigheden bij te brengen.

Hierbij begeleiden en coachen de Nederlandse trainers Afghaanse agenten bij uiteenlopende zaken, zoals het opzetten van verkeerscontroleposten, het staande houden en controleren van voertuigen, het opnemen van aangiftes en de omgang met burgers.

Er wordt ook gekeken hoe de Afghaanse politie de politiebureaus kan beveiligen en toegankelijk kan maken voor de plaatselijke bevolking. Doel is "community policing" door onder andere gecombineerde patrouilles.