vrijdag 1 juli 2011

Nauwere samenwerking Nederland en Duitsland, rechtsstaat cruciaal voor veiligheid en stabiliteit Kunduz

Nederland en Duitsland gaan gezamenlijk investeren om het rechtssysteem in Kunduz te verbeteren. Van 2011 tot 2014 investeert Nederland 6,2 miljoen euro in een programma voor rechtsstaatontwikkeling.

Dat heeft staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking donderdag gemeld. De landen vinden het cruciaal dat naast politietraining ook de rechtsstaat zich ontwikkelt. Wetsovertreders die worden opgepakt moeten op een goede manier worden berecht en gestraft.

Knapen en zijn Duitse collega, minister Dirk Niebel van Ontwikkelingssamenwerking, hebben daarom donderdag in Berlijn een overeenkomst ondertekend voor een Nederlands-Duits programma voor rechtsstaatontwikkeling.

Van 2011 tot 2014 zal Den Haag 6,2 miljoen euro in het programma steken.

Knapen toonde zich verheugd dat Nederland de Nederlands-Duitse samenwerking in Afghanistan verder verdiept.

Hij zei in een verklaring: “Het toont de gedeelde visie op stabilisatie en ontwikkeling van Afghanistan en bouwt voort op de uitstekende samenwerking bij het opzetten van de geïntegreerde politietrainingsmissie."

Het Duits-Nederlandse programma is gericht op:

-versterking van de civiele politie en de justitiële sector
-verbetering van de samenwerking tussen politie en justitie
-bevordering van het vertrouwen voor het rechtssysteem onder de bevolking.

Deze aspecten van de missie in Afghanistan worden ook wel aangeduid met “community policing”, een goed contact bewerkstelligen tussen de politie en de lokale gemeenschappen.

De activiteiten omvatten onder andere juridische training voor politie en aanklagers, verbetering van kantoorfaciliteiten en professionalisering van administratiesystemen.

Samen met Duitsland worden 13 deelprojecten opgezet. Nederland zal een leidende rol krijgen in het Provinciaal Reconstructie Team (PRT) op het punt van de versterking van de rechtsstaat.

Den Haag zal verder rechters trainen, aanklagers krijgen motoren om ook op locatie hun werk te kunnen verrichten en er worden studiebeurzen verstrekt.

Zoals verschillende keren is gemeld wordt ook de nadruk gelegd op rechten voor vrouwen en minderheden.

De activiteiten zullen nauw aansluiten bij de geïntegreerde politietrainingsmissie en worden uitgevoerd door de Duitse ontwikkelingsorganisatie GIZ in samenwerking met Afghaanse NGO's.

Het programma maakt deel uit van een omvangrijker Nederlands rechtsstaatprogramma van in totaal 22,5 miljoen euro voor de periode 2011 - 2014.

De Duitse minister verklaarde: “Door samen te werken verhogen we de efficiëntie en effectiviteit van ons werk.”

Nederland en Duitsland werken in Kunduz al samen. Nederlandse en Duitse militairen zijn gezamenlijk gestationeerd op Kamp Kunduz.