zondag 24 juli 2011

“Kennis Nederlandse politietrainers over Kunduz lijkt beperkt”

De Nederlanders die in Kunduz Afghaanse agenten op gaan leiden en begeleiden lijken nog een beperkte kennis te hebben van gebruiken in Afghanistan. Dat meldt De Volkskrant.

Politietrainers die na een lange voetreis arriveerden op een afspraak werd gevraagd om na 2,5 uur terug te komen. Even wachten ergens in een restaurant is dan niet handig voor buitenlanders in militaire uitrusting met fotocamera’s.

Momenteel zijn bijna 250 Nederlanders gestationeerd op de basis in Kunduz, die Camp Windmill is gedoopt. De marechaussee Ron is een van de weinigen die al een voet buiten het kamp heeft gezet, zo schrijft Volkskrantverslaggeefster Natalie Righton.

Hij is met een gepantserde wagen ongeveer 100 meter van het legerkamp verplaatst naar de politieschool om Duitse trainers te observeren die Afghaanse rekruten een 6-weekse cursus aanbieden.

De Nederlanders beginnen zelf pas op zijn vroegst in november met een 8-weekse cursus.

De Duitsers geven ook ME-les aan de Afghaanse aspirant-agenten. Maar de Nederlanders gaan dit niet doen, omdat dit niet onder het mandaat valt.

De Duitse commandant maakt wel duidelijk dat hij de Nederlandse randvoorwaaarden begrijpt, en weet dat Nederland de training uit wil breiden met mensenrechten.

- Dit zit trouwens al in de huidige trainingen die Afghaanse rekruten krijgen -

Commandant Ron maakt intussen verkennende patrouilles in de stad Kunduz als gast in Amerikaanse voertuigen. Zijn team maakt foto’s en films die later op het kamp worden geanalyseerd.

Tradities
De Nederlanders moeten goed letten op de gewoonten van de Afghanen. Ze moeten respect hebben voor de plaatselijke bevolking en niet aan hun eer komen.

Een Afghaanse politiecommandant terechtwijzen in het bijzijn van zijn mannen kan bijvoorbeeld niet.

Tijdens de islamitische vastenmaand ramadan kunnen de Nederlanders niet eten, drinken, roken in het bijzijn van hun pupillen.

Nederlandse politietrainers beginnen eind augustus met het begeleiden van Afghaanse agenten buiten de poort, zo maakte kolonel Ron Smits, de commandant in Kunduz, onlangs bekend. Eerder dit jaar werd gemeld dat dit midden juli zou zijn.

Aan de basiscursus voor nieuwe rekruten begint Nederland dus op zijn vroegst in november, eerder werd gemeld dat dit begin 2012 zou zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze week gezegd niet te weten of er genoeg animo bestaat onder Afghanen voor deze cursus, omdat de pupillen er niet voor worden betaald.

Zie ook:
Afghaanse politierekruten vooral uit op cursusgeld, Buitenlandse Zaken slecht op de hoogte