woensdag 20 juni 2012

Politietrainingsmissie Kunduz uitgebreid naar district Aliabad

De Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is uitgebreid naar het district Aliabad.

Dat heeft de regering dinsdag in een brief over de voortgang van de missie in Afghanistan aan de Tweede Kamer geschreven.

De regering schrijft: “In juni zijn de eerste POMLT-activiteiten in het district Aliabad gestart.”

POMLTs trainen en begeleiden de Afghaanse politie in Kunduz buiten de poorten van het kamp.

De regering schrijft verder dat “afhankelijk van de geboekte vooruitgang de POMLT-begeleiding stapsgewijs wordt gericht op andere politie-eenheden in de provincie Kunduz.”

Dit gebeurt waar de veiligheidssituatie dit toelaat en community policing mogelijk is. In juni zijn de eerste POMLT-activiteiten in het district Aliabad gestart.

In maart dit jaar werd de politietrainingsmissie al uitgebreid naar het district Khanabad.

De regering bericht dat inmiddels ongeveer 60 agenten uit Kunduz en Khanabad de aanvullende tienweekse opleiding hebben voltooid en er ongeveer 40 in opleiding zijn. Daarnaast zijn er ongeveer 125 maatwerkopleidingen gegeven.

Bezoek aan Aliabad
Nederlandse deelnemers aan de politiemissie brachten eerder al een bezoek aan een checkpoint in Aliabad van de Afghaanse politie. Daar werden alfabetiseringslessen gegeven.

Rechtsstaatadviseur Caecilia Wijgers en civiel vertegenwoordiger Simon van der Burg bezochten dit checkpoint en diverse Afghaanse functionarissen in de rechtsketen.

Aliabad is een van de zeven districten in de provincie Kunduz en ligt ten zuiden van de hoofdstad Kunduz-Stad van de provincie.

Kwaliteitsverbetering
Het ministerie van Defensie bericht woensdag over de brief van de regering aan de Kamer dat de Geïntegreerde Politie Trainingsmissie, sinds de start bijna een jaar geleden, volledig op stoom is.

In steeds grotere delen van de provincie Kunduz worden agenten opgeleid en begeleid. Daarmee verbetert de missie de kwaliteit van de Afghaanse politie.

De integrale aanpak levert veel waardering op van de agenten, commandanten en internationale partners.

De relatie tussen Nederlandse trainers en de Afghaanse civiele politie en lokale overheid is inmiddels zo goed dat opleidingen, mentorings- en begeleidingsactiviteiten prima zijn toe te snijden op de actuele situatie.

Nederlandse politietrainers verzorgen nu opleidingen voor Afghaanse agenten in drie van de zeven districten in de provincie Kunduz. Dit zijn de districten Kunduz, Khanabad en Aliabad.

Zie ook:
Kamerbrief juni politietrainingsmissie Afghanistan
Eerste agenten uit Khan Abad op cursus in Kunduz, POMLTs ook naar Khan Abad