woensdag 7 maart 2012

Politiemissie Kunduz niet verder uitgebreid, GL en CU tegen

Het kabinet wil niet langer proberen om de Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz uit te breiden. De trainers blijven in Kunduz maar krijgen er geen extra taken bij.

De partijen PvdA, PVV, SP en PvdD zijn tegen de missie in Kunduz in het algemeen. GroenLinks (GL) en ChristenUnie (CU) zijn tegen een verdere uitbreiding ervan, iets wat al bekend was.

De NOS meldt dat volgens ingewijden in Den Haag het kabinet het plan om de missie uit te breiden niet doorzet. Premier Rutte zag daar nog steeds mogelijkheden toe.

De regering wilde ook graag de Afghaanse grenspolitie gaan trainen en agenten die in andere provincies in worden gezet.

Volgens GroenLinks en de ChristenUnie is de grenspolitie te militair van aard en wordt gevreesd dat Nederland rekruten die buiten Kunduz gaan opereren uit het oog verliest.

De regering heeft de steun nodig van beide oppositiepartijen om een meerderheid in de Kamer te halen voor aanpassingen aan het mandaat voor de missie omdat gedoogpartner PVV tegen de hele missie in Kunduz is.

Mening GroenLinks
Vorige maand bleek tijdens het partijcongres van GroenLinks dat de partij niet bereid is steun te geven aan uitbreiding van de taken van de politietrainers in Kunduz.

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks had al aangegeven een uitbreiding van de missie, zoals het kabinet dat wil met de opleiding van Afghaanse grenspolitie en agenten die in andere provincies worden ingezet, niet te steunen.

Mening ChristenUnie
De ChristenUnie vindt het een brug te ver om de paramilitaire grenspolitie ook op te gaan leiden. Ook deze partij maakte dit standpunt al enkele maanden geleden bekend.

Mening VVD
De VVD kan zich uit oogpunt van politieke realiteit vinden in de voortzetting van de missie in Kunduz zoals die nu gaat en vindt de uitbreiding geen hoofdzaak. Over aanpassing valt met de partij te praten.

Volgende week stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer over het niet doorgaan van de uitbreiding.

Rutte wilde de missie uitbreiden omdat sommige trainers van de Koninklijke Marechaussee in Kunduz te weinig hebben te doen.

Zie ook:
GroenLinks tegen uitbreiding mandaat politiemissie Kunduz
GroenLinks tegen uitbreiding missie Kunduz met trainen grenspolitie Afghanistan
Kamer achter deel voorstellen uitbreiding taken missie Kunduz
Grote vraagtekens ChristenUnie bij uitbreiding mandaat missie Kunduz
GroenLinks kritisch over uitbreiding taken Kunduz
Kameroverleg over voortgangsrapportage missie Kunduz
Tweede Kamer tegen uitbreiding politiemissie buiten Kunduz
Kabinet wil politiemissie Kunduz uitbreiden
NAVO vraagt Nederland takenpakket missie Kunduz uit te breiden
7 Nederlandse trainers marechaussee van missie terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden