vrijdag 13 januari 2012

GroenLinks-fractieleider Jolande Sap enthousiast over politiemissie Kunduz

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap heeft zich enthousiast uitgelaten over de Nederlandse missie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Maar haar steun aan de uitbreiding van de missie is onzeker.

De NOS meldt dat ze dat vannacht heeft gezegd toen ze samen met andere fractieleiders terugkwam van een vierdaags bezoek aan Afghanistan.

Sap zei volgens de omroep: “Ik ben onder de indruk van wat de Nederlandse trainers al gerealiseerd hebben."

Versterking justitiële apparaat
Sap zou graag zien dat Nederland het justitiële apparaat in Kunduz gaat helpen.

Het persbureau ANP meldt dat versterking van de justitiële keten volgens haar vooralsnog niet terug was te horen in de nieuwe plannen, maar volgens Sap is de behoefte eraan groot.

Sap zei dat tijdens de reis "weinig is voorgesorteerd" op die mogelijke uitbreiding, maar dat ze weet dat bijvoorbeeld de NAVO het wil, maar het onderzoek nog loopt. "Ik wacht rustig af," zo sprak Sap.

Stemming in Kamer
GroenLinks steunde vorig jaar na veel aarzelingen en voorwaarden de politietrainingsmissie, waardoor er een Kamermeerderheid was.

Ook de steun van de oppositiepartijen D66 en ChristenUnie is cruciaal in het debat over de voortgang van de missie om veranderingen aan een Kamermeerderheid te helpen.

Slechts een krappe meerderheid van VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer steunt de missie. Gedoogpartij PVV, de grootste oppositiepartij PvdA, SP en Partij voor de Dieren zijn tegen.

Uitbreiding missie en GroenLinks
Het kabinet wil de missie in Kunduz uitbreiden, maar Sap zei nu dat haar steun daarvoor niet zeker is.

GroenLinks liet vorig jaar weten de opleiding van grenspolitie en agenten uit andere provincies niet te steunen. In de andere punten om de missie indertijd uit te breiden kon de partij zich wel vinden.

De regering wil graag ook de Afghaanse grenspolitie op gaan leiden en rekruten uit andere provincies dan Kunduz.

ChristenUnie
Fractieleider Joel Voordewind van de ChristenUnie heeft eveneens op het belang om de justitieketen te versterken gewezen. Dat moet gebeuren door mensen op te leiden.

Hij is van mening dat de missie vooral civiel moet blijven en vraagt zich daarom af of training van de toch meer militair georganiseerde grenspolitie wel zou moeten.

Voordewind zei volgens het ANP: "Het tegenhouden van mensen aan de grens en controleren op smokkelwaar is toch een andere tak van sport.”

De ChristenUnie toonde zich hier vorig jaar geen voorstander van.

Voordewind liet zich toen negatief uit over de plannen van het kabinet om het bestaande mandaat voor de politiemissie in Kunduz op te rekken. Zo vallen “de offensieve taken van de grenspolitie volledig buiten het bestaande mandaat”.

In het standpunt van de CU lijkt op dit punt dus niks veranderd.

Voordewind vindt het verder essentieel dat Nederland ook na de opleiding betrokken blijft bij de opgeleide Afghanen, en als men mensen opleidt die buiten Kunduz gaan werken ze uit het zicht raken, ook voor nascholing.

In Kunduz worden rekruten opgeleid die afkomstig zijn uit verschillende provincies in het noordoosten van Afghanistan.

De regering wil het mandaat graag uitbreiden omdat er te weinig werk is voor Nederlandse politietrainers in Kunduz.

D66
D66-leider Alexander Pechtold zei evenals zijn collega Jolande Sap positief te zijn over de missie in Afghanistan. Hij ziet veel vooruitgang sinds hij de laatste keren Afghanistan bezocht.

De NOS meldt dat de D66-voorman het idee heeft dat het trainen van de politie echt zinvol is.

Hij zegt: “Als agenten een auto moesten aanhouden, dan richtten ze een geweer op de bestuurder en die stopte dan. Nu leren ze van de Nederlanders dat dat ook op een beschaafdere manier kan, door bijvoorbeeld een stopteken te geven.”

Afghanistan is volgens Pechtold nog steeds een gevaarlijk land, maar hij heeft de indruk dat het een stuk soepeler verloopt dan eerst.

“Het land is dertig jaar lang een puinhoop geweest. Iedereen leeft al decennia lang in ellende. Nu zie je in Kunduz op de hoek van de straat iemand in een uniform staan. Het lijkt Nederland wel,” aldus Pechtold.

Hij is wel van mening dat de missie verbeterd kan worden. Hij zegt: "Ik denk dat het wel wat effectiever kan, als we scherp kijken naar de beperkingen die we aan de missie hebben opgelegd."

Hij noemt daarbij als voorbeeld de verbetering van de Afghaanse grenspolitie.

In Afghanistan heerst al 32 jaar oorlog en burgeroorlog. Het land kreeg in 1979 te maken met een invasie van de Sovjet-Unie. Nadat die zich in 1989 terug had getrokken vochten krijgsheren en hun milities in een bloedige burgeroorlog om de macht.

In 1996 veroverden de Taliban de hoofdstad Kabul. De radicaalislamitische beweging voerde een schrikbewind in en in het noorden bleef de strijd voortgaan.

Na de aanvallen van 11 september 2001 op de Verenigde Staten viel een internationale coalitie onder leiding van de VS in oktober 2001 Afghanistan binnen om een eind te maken aan het bewind van de Taliban.

De Taliban verleenden onderdak aan Osama bin Laden en Al-Qaida die verantwoordelijk worden gehouden voor de aanslagen van 11 september op de VS.

Sindsdien is het land, ondanks dat het troepenaantal van de NAVO is opgelopen tot 130.000 manschappen, jaar in jaar uit onveiliger geworden.

SP
Fractieleider Emile Roemer van de SP liet weten dat zijn partij nog steeds tegen de politiemissie in Afghanistan is.

Roemer zei volgens het persbureau NOVUM na terugkomst niet direct negatief te willen zijn, maar het idee te hebben dat dit niet de juiste manier is om Afghanistan te helpen.

Hij zei tegen de NOS dat hij het jammer vindt dat het gezelschap geen gewone Afghanen gesproken heeft.

Roemer blijft tegen de missie en benadrukt dat de SP meer ziet in investeringen in het onderwijs en de economische ontwikkeling van Afghanistan.

PvdA
PvdA-leider Cohen liet na thuiskomst weten dat hij nog steeds kritisch is over de politietrainingsmissie in Afghanistan.

Hij zegt dat het voor hem nog steeds de vraag is of het allemaal de moeite waard is.

Cohen heeft grote bewondering voor het werk dat de Nederlanders in Afghanistan verrichten, maar hij is nog steeds tegen de missie.

PVV
PVV-fractieleider Geert Wilders ging niet mee op missie naar Afghanistan vanwege veiligheidsoverwegingen.

Kamerlid Hero Brinkman noemde het een "symboolmissie" en vond het onzin om mee op bezoek te gaan naar Afghanistan.

Fractievoorzitters hebben deze week de politiemissie in Afghanistan bezocht. Ze wilden een kijkje nemen hoe de missie loopt en hoe de Nederlanders werken.

Ze brachten een bezoek aan Mazar-e-Sharif, Kunduz en de hoofdstad Kabul en hadden daar onder meer een ontmoeting met president Hamid Karzai.Delegatie
De delegatie stond onder leiding van Willebrord van Beek (VVD) en bestond verder uit‪ Stef Blok (VVD), Job Cohen, (PvdA), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Jolande Sap (GroenLinks), Joël Voordewind (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

Zie ook:
SGP-fractieleider Van der Staaij vindt missie Afghanistan opvallend positief
PVV vindt Kunduz symboolmissie, Hero Brinkman vond het onzin om mee op bezoek te gaan
SP blijft tegen missie Afghanistan en geeft voorkeur aan investering in onderwijs en economische ontwikkeling
Bewondering PvdA voor troepen Kunduz, maar blijft tegen uitzending missie Afghanistan
D66-fractievoorzitter Pechtold positief over politiemissie Kunduz
Fractievoorzitters bezoeken missie Afghanistan