donderdag 12 januari 2012

Fractievoorzitters bezoeken politiemissie Kunduz, ATF Mazar-e-Sharif en Kabul

Fractieleiders met politie- en legercommandant in Kunduz; Foto: ministerie van Defensie
Fractieleiders uit de Tweede Kamer hebben de afgelopen vier dagen een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. Ze wilden zelf zien hoe de politietrainingsmissie loopt en onder welke omstandigheden de Nederlanders hun werk verrichten.

De delegatie werd geleid door Willebrord van Beek (VVD) en bestond verder uit‪ Stef Blok (VVD), Job Cohen, (PvdA), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Jolande Sap (GroenLinks), Joël Voordewind (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

De fractievoorzitters van ChristenUnie en Partij voor de Dieren konden om persoonlijke redenen niet deelnemen aan de reis en werden vervangen door hun plaatsvervangers.

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders kon om veiligheidsredenen niet mee op reis.

De trip begon maandag en de politici bezochten Mazar-e-Sharif, Kunduz en de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Het ministerie van Defensie meldt in een verklaring dat tijdens de vierdaagse reis de delegatie uitgebreid de tijd nam om met de militairen, politiefunctionarissen en diplomaten te praten die deelnemen aan de missie.

In Kabul hadden ze ook een ontmoeting met de Afghaanse president Hamid Karzai.

Respect
De delegatie werd geleid door Willibrord van Beek (VVD). Hij zei dat de Kamerleden veel respect hebben voor het werk dat de Nederlanders samen met hun buitenlandse partners uitvoeren.

“Er is oprecht veel respect voor het werk wat gedaan wordt door de Nederlanders samen met de internationale en Afghaanse partners”, aldus Van Beek.

“We hebben met eigen ogen kunnen zien wat de geïntegreerde politietrainingsmissie in de praktijk inhoudt en hoe deze vorm wordt gegeven”, liet Van Beek, die ondervoorzitter is van de Tweede Kamer, weten.

Minister Hans Hillen van Defensie sprak vorig jaar de hoop uit dat in 2012 meer Tweede Kamerleden zelf een kijkje zouden nemen bij de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Hij denkt dat de discussie over de politiemissie in Afghanistan dan makkelijker zal verlopen.

Vorig jaar brachten de fractiespecialisten van de politieke partijen al een bezoek aan de Nederlandse missie in Afghanistan.

F-16’s Mazar-e-Sharif‪
Op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif namen de politici een kijkje bij het noordelijk ISAF-hoofdkwartier en de Nederlandse Air Task Force (ATF).

Dit luchtmachtdetachement met 4 F-16-gevechtsvliegtuigen wordt ingezet voor de bescherming van de Nederlandse politietrainers in Kunduz.

Zo sporen F-16’s geïmproviseerde explosieven op met behulp van het RecceLite-fotoverkenningsysteem. Ook kunnen ze luchtsteun verlenen aan Nederlanders en bondgenoten in noodsituaties.

Op het ISAF-hoofdkwartier schetste de internationale staf de stand van zaken in de verschillende provincies. De ISAF Regio Noord-Afghanistan wordt geleid door Duitsland en bestaat uit 9 provincies.

Daarbij kwam vooral de transitie aan bod, de geleidelijke overdracht van veiligheidstaken aan de Afghanen zelf.‪‪

Trainingsmissie Kunduz
De delegatie keek in Kunduz mee met de verschillende trainingsfaciliteiten, zoals de zogenoemde basistraining. Hier spraken ze ook met Afghaanse rekruten.

Op het regionale trainingscentrum werden de politici geïnformeerd over de trainingen van het City Police and Justice Project van de Europese politiemissie (EUPOL).

Dinsdag en woensdag spraken ze met functionarissen uit de justitiële sector en autoriteiten van Kunduz.

De politie- en legercommandant in Kunduz, generaal-majoor Samiullah Qatra en generaal-majoor Mohammad Zaman Waziri, waren naar het Kamp Kunduz gekomen om te praten over de Nederlandse bijdrage.‪‪

Later bezocht de delegatie het ISAF-kamp waar Nederlanders een deel van de vervolgopleiding voor de politie verzorgen. Deze Afghaanse agenten worden tijdens hun werk op straat gementord door 6 politiementoringteams (POMLT's).

Hoge vertegenwoordigers Kabul
‪President Hamid Karzai ontving in de Afghaanse hoofdstad Kabul de delegatie op zijn presidentieel paleis.

Bij dit gesprek waren ook de Afgaanse minister van Buitenlandse Zaken, Zalmai Rassoul, minister Abdul Rahim Wardak van Defensie en het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad Rangin Dadfar Spanta van de partij.

De fractievoorzitters hadden in Kabul ook een ontmoeting met luitenant-generaal Adrian Bradshaw, de plaatsvervangend ISAF-commandant, de plaatsvervangend commandant van de NAVO-trainingsmissie generaal-majoor Walter Golden en het hoofd van de EUPOL-missie, brigadegeneraal Jukka Savolainen.

Verder bezochten ze de Afghaanse politieschool en spraken ze met parlementsleden uit Kunduz.‪‪

Transitieproces
Op de Nederlandse ambassade werden gesprekken gevoerd met hoge vertegenwoordigers van de VN, EU en NAVO over de algemene stand van zaken en het transitieproces in Afghanistan.

In dit transitieproces, ook wel Kabul-proces genoemd, wordt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het land stapsgewijs overgedragen van de NAVO aan de Afghaanse veiligheiddiensten.

Mensenrechten
Op de ambassade is ook van gedachten gewisseld met Sima Samar, de directeur van Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), en Kate Clark van het Afghanistan Analysts Network. Hier was met name ook aandacht voor mensenrechten.

Zie ook:
Jolande Sap enthousiast over politiemissie Kunduz
SGP-fractieleider Van der Staaij vindt missie Afghanistan opvallend positief
PVV vindt Kunduz symboolmissie, Hero Brinkman vond het onzin om mee op bezoek te gaan
SP blijft tegen missie Afghanistan en geeft voorkeur aan investering in onderwijs en economische ontwikkeling
Bewondering PvdA voor troepen Kunduz, maar blijft tegen uitzending missie Afghanistan
D66-fractievoorzitter Pechtold positief over politiemissie Kunduz
Fractievoorzitters bezoeken missie Afghanistan