dinsdag 20 november 2012

EUPOL-chef Hansjörg Haber bezoekt missie Kunduz

Hansjörg Haber heeft afgelopen week de politietrainingsgroep (PTG) in Kunduz bezocht. Haber leidt alle civiele operaties van de EU, waaronder de EU-politiemissie in Afghanistan EUPOL.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bericht dinsdag dat Haber op 15 november Kunduz bezocht. Hij woonde een praktijktraining bij voor Afghaanse agenten, georganiseerd door EUPOL en Nederlandse militairen en diplomaten van de politietrainingsmissie.

Bij deze training werd aan de hand van een fictieve moordzaak geoefend met sporenonderzoek. Dit maakt deel uit van een serie trainingen op basis van fictieve scenario’s.

Aan de hand van het in deze eerste training verzamelde ‘bewijsmateriaal’ kunnen komende weken bij een tweede training rechters, advocaten en aanklagers worden getraind bij het opbouwen van een rechtszaak, aldus Defensie.

Police Training Group bericht op Facebook dat Haber onder toeziend oog van internationale journalisten (BBC Radio, Swedish Radio, AFP, Euronews) en Afghaanse rechtenstudenten van de universiteit van Kunduz de praktijktraining bijwoonde.

Nieuwe basisopleiding Afghaanse agentes
Defensie meldt verder dat afgelopen weekend een nieuwe basisopleiding met 9 vrouwelijke agenten is gestart.

De eerste klas van 10 vrouwelijke agenten van de Afghaanse politie rondde in oktober in Kunduz de basisopleiding voor politieagent af. Dit was de eerste keer dat agentes in Kunduz deze opleiding voltooiden.

Advanced Police Training Course
In Kunduz ging ook een nieuwe vervolgopleiding voor politieagenten van start. Dit is de zogenoemde Advanced Police Training Course.

Afghaanse agenten volgen deze vervolgcursus na de basiscursus die 8 weken duurt. Ze worden daarbij onder meer getraind door mentors bij hun werk op straat.

In de districten Kunduz-stad, Khanabad, Aliabad en Imam Sahib, de 4 districten in de Noord-Afghaanse provincie waar Nederlandse politietrainers actief zijn, vonden training- en mentoringactiviteiten plaats.

PTG-4
Het ministerie van Defensie meldt ook dat ondertussen alle militairen en diplomaten van de vierde lichting van de Politietrainingsgroep (PTG-4) in Kunduz zijn gearriveerd.

De personeelsrotatie is hiermee in de afrondende fase gekomen, aldus Defensie.

Het bevel over de politietrainingsmissie werd dinsdag 30 oktober al overgedragen aan kolonel Roland de Jong en de diplomaat Geoffrey van Leeuwen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Naast De Jong en Van Leeuwen is Michel Oz van het ministerie van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het verloop van de missie.

Aan de Nederlandse politiemissie in Afghanistan nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel. Deze groep bestaat uit soldaten en personeel van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

Zie ook:
Politiemissie Kunduz en Nederlandse bijdrage aan EUPOL Afghanistan
Politieagentes in Kunduz geslaagd voor basisopleiding
Kolonel Roland de Jong en Geoffrey van Leeuwen nemen commando politiemissie Kunduz over