woensdag 13 juni 2012

Stembussen voor militairen missie Kunduz

Het ministerie van Defensie zet op 12 september stembussen neer voor Nederlandse militairen die in Kunduz of Mazar-e-Sharif in het noorden Afghanistan zijn gestationeerd.

Dat heeft de NOS dinsdag gemeld. Op deze manier kunnen militairen daar hun stem voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 12 september uitbrengen.

Aan het einde van de dag worden de bussen verzegeld en naar Nederland gestuurd. Op een stemkantoor worden de stemmen daarna geteld.

Volgens de NOS is het voor het eerst dat uitgezonden militairen ter plaatse kunnen stemmen. Tot nu toe konden zij dat alleen doen per brief of door iemand in Nederland te machtigen.

Om te kunnen stemmen in Kunduz of Mazar-e-Sharif moeten de 540 militairen wel eerst een stemformulier aanvragen bij hun eigen gemeente.

Defensie komt met de plaatsing van de stembussen tegemoet aan een oproep van bijna de hele Tweede Kamer uit 2009. De Kamer stemde toen in met een motie van D66-leider Alexander Pechtold.

Pechtold vroeg het kabinet stemmen op militaire bases mogelijk te maken. Alleen de PVV was tegen die motie.

D66-Kamerlid Wassila Hachchi heeft zich tevreden getoond over het initiatief van Defensie. Ze vindt het een mooi signaal richting de bevolking van Kunduz, die met hulp van de Nederlanders werkt aan de opbouw van een democratische rechtstaat.

Defensie zegt het “van het allergrootste belang te vinden dat militairen die zich inzetten voor het herstel van de democratie ook zelf aan hun democratische rechten en plichten kunnen voldoen”.

In Kunduz zijn ongeveer 350 Nederlandse soldaten en politiefunctionarissen gelegerd die de Afghaanse politie opleiden en het Afghaanse rechtssysteem proberen te versterken.

In Mazar-e-Sharif zijn onder meer de Air Task Force (ATF) met 4 F-16’s en het Contingentscommando gestationeerd.