vrijdag 8 juni 2012

Marechaussee missie Kunduz levert eerste Afghaanse onderofficieren

De eerste Afghaanse politieonderofficieren die door Nederlandse leden van de Koninklijke Marechaussee zijn opgeleid hebben donderdag in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz hun diploma uitgereikt gekregen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie vrijdag gemeld. De deelnemers aan de cursus, die al agent waren, begonnen 8 weken geleden aan de opleiding tot onderofficier op het Politie Training Centrum in Kunduz.

De opleiding voor 3 klassen van de NAVO-trainingsmissie werd verzorgd door trainers van de Koninklijke Marechaussee.

Zij werden daarbij ondersteund door Afghaanse politietrainers die eerder waren opgeleid.

Defensie bericht dat luitenant-kolonel Rippens, die verantwoordelijk is voor het Nederlandse opleidingsprogramma, de nieuwe onderofficieren omschreef als de hoop van het land.

Rippens zei: “Door jullie werk kunnen mensen in de dorpen en steden van Kunduz veilig werken en kunnen ouders hun kinderen met een gerust hart naar school sturen.”

Inhoud cursus
De Afghaanse agenten kregen les in wetgeving, ethiek, normen, waarden en diversiteit, wegversperringen, de afhandeling van veel voorkomende criminaliteit, het omgaan met terrorisme, informatiegestuurd politie-optreden en verkeershandhaving.

Vertrouwen winnen
Bij de uitvoering van de werkzaamheden van de agenten stond de omgang met publiek en burgers centraal. Dit onderdeel van de lesprogramma’s voor Afghaanse cursisten wordt aangeduid met "community policing“.

De Afghaanse cursisten leerden tijdens gezamenlijke patrouilles met Nederlandse trainers om in gesprek te gaan met de bevolking om zo hun vertrouwen te winnen.

Duitsland
Tijdens de uitreikingsceremonie op het Politie Training Centrum in Kunduz kregen ook onderofficieren uit andere provincies die door Duitsland werden opgeleid hun diploma.

Defensie meldt dat dit gebeurde in aanwezigheid van Muhammad Anwar Jegdalek, de gouverneur van de provincie Kunduz, en Samiullah Qatra, de provinciale politiecommandant.

Qatra zei: “Politieagenten zijn er om de bevolking te dienen en te zorgen dat wetten worden nageleefd. Corruptie en afpersing worden door de Afghaanse politie aangepakt.”

Duitsland leidt voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO de provincie Kunduz en het Regionaal Trainingscentrum. Hier worden ook agenten opgeleid uit andere provincies in het noordoosten van Afghanistan.

Nederlandse politietrainers hebben alleen toestemming van de Nederlandse regering om agenten op te leiden uit Kunduz, die vervolgens ook in Kunduz moeten blijven werken.

Den Haag geeft geen toestemming om door Nederland opgeleide Afghaanse agenten in andere provincies in te zetten. Hierover is vorig jaar een overeenkomst getekend met de landelijke en plaatselijke Afghaanse autoriteiten.

Kwaliteitsverbetering
Defensie zegt dat met deze politielichting de kwaliteitsverbetering van de Afghaanse politie zichtbaar vorm krijgt.

Na het begin van de politietrainingsmissie bleek dat er in de provincie Kunduz een tekort was aan kaderleden. Door deze opleiding wordt dat teruggedrongen en de kwaliteit verhoogd.

Nederlandse politietrainers leiden sinds begin april onderofficieren op voor de politie in de Noord-Afghaanse provincie. Tot dan toe werden alleen Afghaanse politierekruten en agenten opgeleid tot het niveau van “basic patrolman”.

Zie ook:
Politietrainers missie Kunduz starten opleiding Afghaanse onderofficieren
Politietraining Kunduz richt zich op vertrouwen winnen bevolking, sleutelterm “community policing”
Kamer achter deel voorstellen uitbreiding taken missie Kunduz

Aantekening:
Den Haag heeft dus beslist dat deze mensen niet in andere delen van Afghanistan mogen gaan werken en niet bij andere onderdelen van de Afghaanse politie, zoals de Grenspolitie en de Civiele Orde Politie.

Een inperking van de carrièrekansen van deze mensen en hun vrijheid?

Ik zie geen reden om te twijfelen aan de vaardigheid van de leden van de Koninklijke Marechaussee om Afghaanse onderofficieren op te leiden.

Maar in dit geval zou ik me toch liever op laten leiden door politietrainers uit andere landen, zodat mij mijn vrijheid om te kiezen niet vanuit een hoog en droog Den Haag ontnomen wordt.