donderdag 14 februari 2013

Nederland draagt politiekamp Kunduz over aan Afghanen

Nederland en Duitsland dragen het politietrainingscentrum in de Noord-Afghaanse stad Kunduz al in juli over aan de Afghaanse autoriteiten.

De NOS meldt donderdag dat de Nederlanders en de Duitsers wel betrokken blijven, maar zich niet meer zullen bemoeien met de opleiding van Afghaanse agenten.

Nederland stopte enige tijd geleden al met het geven van de basisopleiding aan Afghaanse agenten, dit werd overgenomen door Afghaanse instructeurs, en legde zich toe op de training van Afghaanse opleiders en het begeleiden van agenten op politieposten.

Het was vanaf het begin van de missie in Kunduz in 2011 al de bedoeling dat de Afghanen na verloop van tijd zelf het trainingscentrum zouden gaan leiden.

Duitsland trekt zich dit jaar uit Kunduz terug. De Nederlandse politietrainingsmissie staat nog gepland tot midden 2014.

Volgens de NOS is het nog onduidelijk wat de Duitse terugtrekking voor de Nederlandse aanwezigheid in Kunduz betekent. De Nederlandse politiemissie in Kunduz wordt beschermd door de Duitsers.

Transitieproces
In het kader van het transitieproces neemt Afghanistan stapsgewijs steeds meer de verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid over van de NAVO. Het is de bedoeling dat dit proces in de loop van 2014 voltooid is, maar mogelijk wordt dit eerder.

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, Nationaal Korpschef Gerard Bouman en directeur-generaal Politie Dick Schoof brachten de afgelopen dagen een bezoek aan de vijftig Nederlandse politieagenten in Kabul en Kunduz.

In Afghanistan zijn bijna 50 Nederlandse politiemensen en justitie-experts bezig met het trainen, mentoren en adviseren van het hoger en midden-kader van de Afghaanse politie.

Opstelten zegt er vertrouwen in te hebben dat de opleiding ook na het vertrek van de Nederlanders in 2014 zal blijven draaien.

Hij zei: “Ons doel is om de Afghanen te leren het zelf doen, en er is altijd een momentum van nu gaan we weg.”

De bewindsman bezocht in Kabul het hoofdkwartier van de Europese Politiemissie (EUPOL-Afghanistan). Ruim 325 agenten uit heel Europa trainen de Afghanen in het civiele politiewerk.

Opstelten sloot zijn bezoek aan Afghanistan af in Mazar-e-Sharif, waar Nederlandse F-16's zijn gestationeerd die onder andere de taak hebben om de politietrainingsmissie te ondersteunenZie ook:
Marechaussee missie Kunduz traint Afghaanse politietrainers