woensdag 20 februari 2013

Kamerleden Commissie Defensie bezoeken missie Afghanistan

Afghaanse agenten Kunduz geven een demonstratie aan Nederlandse Kamerleden: foto ministerie van Defensie
Leden van de Vaste Commissie van Defensie van de Tweede Kamer hebben de afgelopen drie dagen een bezoek gebracht aan Afghanistan. Ze bezochten Kabul, Mazar-e-Sharif en Kunduz, locaties waar Nederlandse manschappen zijn gestationeerd.

Dat meldt woensdag een woordvoerder van het ministerie van Defensie in een verklaring. Het doel was om “met eigen ogen de voortgang te kunnen zien van de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz”.

De Kamerleden werden bij hun reis in Afghanistan begeleid door luitenant-generaal Hans Wehren, de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten.

Defensie bericht dat commissievoorzitter Han ten Broeke (VVD) en de Kamerleden Angelien Eijsink (PvdA), Raymond Knops (CDA), Wassila Hachchi (D66), Raymond de Roon (PVV), Bram van Ojik (GroenLinks) en Ronald Vuijk (VVD) onder de indruk waren van de geïntegreerde aanpak van de missie.

Die aanpak richt zich niet alleen op het opleiden en mentoren van de Afghaanse civiele politie, maar ook op het versterken van de rechtsstaat in Kunduz.

Ten Broeke zegt: “Alle buitenlandse partners die wij gesproken hebben zijn lovend over de Nederlandse geïntegreerde aanpak.”

Waardering
Han ten Broeke stelde tijdens bezoeken aan Kabul, Mazar-e-Sharif en Kunduz dat de Tweede Kamer grote waarde hecht aan de werkzaamheden van Nederlandse militairen, diplomaten en politietrainers in Afghanistan.

Hij zegt: “De commissie heeft met eigen ogen het goede werk van de Nederlandse mannen en vrouwen kunnen zien en haar waardering daarvoor uitgesproken.”

Kabul
De Kamerleden spraken in de Afghaanse hoofdstad Kabul met Nederlandse militairen die werkzaam zijn op de ISAF-hoofdkwartieren.

De ISAF is de International Security Assistance Force van de NAVO in Afghanistan, waar Nederland aan deelneemt.

Op de ambassade werden de Kamerleden vervolgens door de Nederlandse ambassadeur en diplomaten geïnformeerd over het brede Afghanistan beleid.

Ook spraken de politici met de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken generaal Patang en de EU- en VN-vertegenwoordigers.

Mazar-e-Sharif
De Vaste Commissie voor Defensie bezocht vervolgens Mazar-e-Sharif. Hier spraken zij over de werkwijze van het Nederlandse F-16 detachement.

Deze zogenoemde Air Task Force (ATF) bestaat uit vier F-16's en ongeveer 100 militairen.

De F-16’s voeren verkenningen uit voor de politietrainingsmissie in Afghanistan, en leveren indien nodig luchtsteun aan de Nederlandse missie in Kunduz en aan coalitiepartners.

Mazar-e-Sharif is de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz.

Kunduz
De Kamerleden bezochten in Kunduz de geïntegreerde politietrainingsmissie. Zij woonden een training bij op het Politie Trainingscentrum en maakten kennis met Nederlandse en Afghaanse politietrainers.

De parlementariërs maakten ook kennis met alle non-gouvernementele organisaties die het Nederlandse rechtsstaatprogramma in Kunduz uitvoeren.

Han ten Broeke zei: “Je kunt nu al zien dat Afghanen in staat zijn hun eigen mensen te trainen. Dat is een concreet resultaat van de Nederlandse missie waar we op hebben ingezet.”

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel.

De missie staat gepland tot midden 2014 en heeft tot doel Afghaanse politieagenten op te leiden en de rechtsstaat te versterken