zondag 21 april 2013

Laatste lichting militairen politiemissie Kunduz naar Afghanistan vertrokken

De eerste groep van de vijfde en laatste rotatie soldaten voor de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz (PTG-5) is zondag vanaf Vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan gegaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dat deze lichting naast marechaussees voornamelijk uit mariniers bestaat. De vijfde Politietrainingsgroep (PTG-5) staat onder bevel van kolonel Marc Brinkman.

De militairen werden in Eindhoven onder meer uitgezwaaid door brigadegeneraal Richard Oppelaar, de commandant van het Korps Mariniers.

De groep militairen die vandaag vertrok is de eerste groep van de laatste rotatie. Binnenkort vertrekken nog twee groepen. Aan de laatste lichting nemen ongeveer 300 manschappen deel.

Kwaliteitsimpuls
De politietrainingsmissie in Kunduz richt zich op de opleiding en training van Afghaanse civiele politieagenten, het versterken van de justitiële keten en de verbetering van de relatie tussen de bevolking en de autoriteiten.

Defensie meldt dat de Nederlanders daarvoor sinds de zomer van 2011 een stevige basis hebben gelegd. “De Afghaanse politie kreeg met verschillende opleidingen en praktijkbegeleiding een kwaliteitsimpuls.”

Terugtrekking personeel en materieel
Het kabinet besloot vorige maand de politiemissie op 1 juli te beëindigen, een jaar eerder dan gepland, waarna de terugtrekking van personeel en materieel begint. Nederland blijft na deze datum nog wel actief in Afghanistan.

De missie eindigt eerder omdat Duitsland sneller uit Kunduz vertrekt en Duitse troepen voor de bescherming van de Nederlanders in Kunduz zorgen.

De politietrainingsmissie is ook goed verlopen zodat die voortijdig kan worden beëindigd en Afghaanse opleiders agenten op kunnen leiden.

F-16’s en EUPOL
De 4 F-16’s die zijn gestationeerd op Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif blijven de taken onder het huidige mandaat uitvoeren. Zij ondersteunen ook de terugverplaatsing van de eenheden.

Nederland levert daarnaast in 2013 personeel voor verschillende hoofdkwartieren van de ISAF-misie van de NAVO.

De Europese Politietrainingsmissie (EUPOL), waaraan Nederlandse politietrainers deelnemen, blijft in de Afghaanse hoofdstad Kabul het hogere en middenkader van de politie opleiden.

En Haag blijft zich ook tot in 2014 inzetten om de rechtsstaat in Kunduz te versterken.

Leiding missie
Het civiele deel van de missie staat onder leiding van Hans Peter van der Woude van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Michel Oz van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Van der Woude en Oz vormen samen met kolonel Marc Brinkman de leiding van de politietrainingsmissie in Kunduz.

Video
De NOS heeft een korte video gepubliceerd over het vertrek van de politietrainers uit Eindhoven naar Kunduz:Zie ook:
8 militairen onderscheiden voor moedig optreden tijdens missie Uruzgan
Geoffrey van Leeuwen en Najibullah Omar Khel openen in Kunduz tribune bij voetbalveld
8 Afghaanse agenten in Kunduz halen diploma politietrainer
Generaal De Kruif bezoekt missie Afghanistan
Eerste gerechtskantoor in Kunduz geopend in Aliabad
Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli