dinsdag 23 april 2013

Eerste gezamenlijke oefening in Kunduz van Afghaanse agenten en agentes

Afghaanse agentes en agenten hebben de afgelopen week in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz voor het eerst samen een oefening gehouden.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Den Haag meldt dinsdag dat voor het eerst in Kunduz een oefening werd gehouden “waarbij mannelijke en vrouwelijke Afghaanse agenten samen optrokken”.

De oefening werd door Nederlandse politietrainers begeleid.

Militairen van de politietrainingsgroep verzorgen tijdens de politietrainingsmissie in Kunduz oefen- en begeleidingsactiviteiten voor Afghaanse agenten in vier verschillende districten van de provincie Kunduz.

In Aliabad ontvingen afgelopen week tien agenten van de Afghaanse ge├╝niformeerde politie hun certificaat voor het succesvol afronden van de vervolgopleiding.

De tienweekse vervolgopleiding volgt op een basiscursus van acht weken.

Behalve de training- en begeleidingsactiviteiten adviseren Nederlandse politietrainers plaatselijke politiecommandanten over personeelsplanning en medische zaken.

PTG-5 vertrokken
Ondertussen is afgelopen zondag de eerste groep van de vijfde en laatste lichting militairen voor de politietrainingsmissie in Kunduz vanaf Vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan vertrokken.

Deze politietrainingsgroep (PTG-5) bestaat behalve uit marechaussees voornamelijk uit mariniers. Het detachement staat onder bevel van kolonel der mariniers Marc Brinkman.

De Nederlandse politiemissie in Kunduz eindigt op 1 juli, een jaar eerder dan aanvankelijk gepland.

Er nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen aan deel, waarvan er circa 300 in Kunduz zijn gestationeerd.

De missie heeft tot doel de Afghaanse politie op te leiden en de rechtsstaat in het al 33 jaar door oorlog en burgeroorlog geteisterde Afghanistan te versterken.

Zie ook
Eerste groep laatste lichting politietrainers naar Kunduz vertrokken
8 militairen onderscheiden voor moedig optreden missie Uruzgan
Geoffrey van Leeuwen en Najibullah Omar Khel openen in Kunduz tribune bij voetbalveld
8 Afghaanse agenten Kunduz halen diploma politietrainer
Generaal De Kruif bezoekt missie Afghanistan
Eerste gerechtskantoor in Kunduz geopend in Aliabad
Minister Ploumen laat vrouwen Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli