dinsdag 28 augustus 2012

Politietrainingsmissie Kunduz uitgebreid naar Imam Sahib

Afghaanse politieagent in opleiding, foto: ministerie van Defensie
Militairen van de Police Training Group (PTG) zijn het afgelopen weekeind gestart met het geven van de eerste opleidingen voor agenten in het district Imam Sahib. In Kunduz-Stad is de eerste volledige basisopleiding voor vrouwen begonnen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie maandag gemeld. In Imam Sahib zijn 15 cursisten waarvan er 10 de basisopleiding (patrolman) volgen en 5 agenten volgen de kaderopleiding voor onderofficieren.

Imam Sahib is het vierde district waar de politietrainingsmissie aan de slag gaat. De missie begon vorig jaar in het district Kunduz-Stad.

Afgelopen maart werd de missie uitgebreid naar het district Khanabad. In juni gingen politietrainers ook aan het werk met Afghaanse pupillen in het district Aliabad.

De provincie Kunduz telt 7 districten. Defensie meldt dat met de uitrol naar Imam Sahib de Nederlanders nu in het merendeel van de districten actief zijn en ongeveer 75% van de politie in de provincie Kunduz wordt bereikt.

Imam Sahib ligt ten noorden van de provinciehoofdstad Kunduz en grenst aan het buurland Tadzjikistan.

Defensie meldde eerder deze maand dat alleen zal worden getraind in gebieden waar de veiligheidssituatie dat toelaat.

Basisopleiding vrouwen
Het afgelopen weekend ging in Kunduz-Stad de eerste volledige basisopleiding tot agent voor vrouwen van start. De cursus is begonnen met 8 leerlingen.

Het ministerie van defensie meldt dat de opzet van een training speciaal voor vrouwelijke agenten past in het beleid van Nederland om aandacht te besteden aan de positie van vrouwen in de Afghaanse maatschappij.

De cursus is qua opzet gelijk aan de cursus zoals die al wordt gegeven aan de mannelijke collega´s.

Aam de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel, waarvan er ongeveer 350 in Kunduz zijn gestationeerd.

De missie duurt tot 2014 en heeft tot doel om de Afghaanse politie op te leiden en de rechtsstaat te versterken.


Kaart district Imam Sahib:
Zie: http://www.nps.edu/programs/ccs/Kunduz/imam_saheb_map.pdf

Zie ook:
Politiemissie Kunduz wordt uitgebreid naar Imam Sahib
Politietrainingsmissie Kunduz uitgebreid naar district Aliabad
Eerste agenten uit Khan Abad op cursus in Kunduz, POMLTs ook naar Khan Abad