donderdag 17 mei 2012

Derde rotatie politietrainers (PTG 3) missie Kunduz op volle sterkte

Nederlandse militairen patrouilleren met Afghaanse agenten in Kunduz (Foto: ministerie van Defensie)
De derde lichting van de Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is op volle kracht. Vorige week arriveerden de laatste soldaten van de derde politietrainingsgroep (PTG 3).

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De soldaten arriveerden vorige week woensdag op hun plaats van bestemming.

Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT) van de tweede en derde PTG voerden vorige week een gezamenlijke patrouille uit naar Khanabad.

“De nieuwe lichting, die langzamerhand de taken van PTG-2 over neemt, krijgt daarmee een indruk van de omgeving,” aldus Defensie.

De Commandant van de PTG 3, kolonel Jarst de Jong, Senior Police Advisor luitenant-kolonel Frank Rippens en rechtsstaatadviseur Caecilia Wijgers brachten ook een bezoek aan Khanabad.

Zij spraken met de lokale autoriteiten over de plaatselijke situatie en de vulling van de klassen voor de vervolgopleiding.

Khanabad is een van de zeven districten van de provincie Kunduz. De hoofdstad van het district heet ook Khanabad. In maart werd de politiemissie naar dit district uitgebreid.

POMLTs bestaan uit militairen van de landmacht en leden van de Koninklijke Marechaussee. Zij begeleiden en trainen Afghaanse agenten op politieposten en op straat.

Bezoek aan Aliabad
Op het checkpoint in Aliabad van de Afghaanse politie werden alfabetiseringslessen gegeven.

Rechtsstaatadviseur Caecilia Wijgers en civiel vertegenwoordiger Simon van der Burg brachten een bezoek aan dit checkpoint en diverse Afghaanse functionarissen in de rechtsketen.

Ook Aliabad is een van de zeven districten van de provincie Kunduz.

Cursus “gender”
De POMLT gaf ook een training ‘gender’ op het politiehoofdkwartier.

Defensie bericht dat een arts, samen met de algemene militaire verpleegkundigen en de zogenoemde combat life savers van de POMLT, les gaven op het Duitse trainingscentrum aan de junior aspirant-onderofficieren.

Volle klassen cursussen
De klassen van de basisopleiding en vervolgopleiding zijn vol. Een aantal agenten rondde ook de vervolgopleiding af, en zij ontvingen hiervoor een certificaat.

De politiecommandant van Kunduz en de plaatsvervangend politiecommandant van Khanabad waren hierbij aanwezig.

Nederland geeft in Kunduz 8-weekse cursussen aan politierekruten en 10-weekse vervolgdopleidingen aan politieagenten.

Nederland voert in Kunduz een politietrainingsmissie uit die tot doel heeft Afghaanse agenten op te leiden en het juridisch systeem te versterken.

De missie duurt tot 2014 en er nemen per rotatie ongeveer 545 militairen en politiefunctionarissen aan deel.

De staf van de tweede politietrainingsgroep, die onder bevel stond van kolonel Nico van der Zee, keerde begin mei terug in Nederland.

Zie ook:
Staf tweede lichting politietrainers missie Kunduz terug op Vliegbasis Eindhoven
Kolonel Van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot De Jong
Derde lichting politietrainers van Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Kunduz
Derde lichting politietrainers missie Kunduz donderdag naar Afghanistan
Honderden Nederlandse mariniers op missie naar Kunduz
Kolonel Jarst de Jong uit Maren-Kessel aankomend commandant Kunduz
Soldaten hoofdmacht Politietrainingsgroep 1 terug in Nederland
Ron Smits draagt commando missie Kunduz over aan Nico van der Zee