woensdag 16 november 2011

Explosieven Opruimingsdienst in Kunduz ruimt levensgevaarlijke explosieven

Leden van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bestrijden in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz geïmproviseerde explosieven (IED’s). Ook ruimt de eenheid rondslingerende munitie, een overblijfsel van tientallen jaren conflict en terreur in Afghanistan.

EOD’ers doen dit onder meer door het plaatsen van zogenoemde ammoboxen waar mensen explosieven in achter kunnen laten die ze vinden.

Ook het geven van voorlichting aan burgers en Afghaanse agenten opleiden hoe ze explosieven op moeten ruimen zijn belangrijke taken van de leden van de EOD.

Het personeel van de EOD maakt in Kunduz deel uit van de Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs). Deze teams trainen en begeleiden Afghaanse agenten.

Explosieven ruimen
Lodewijk de Waard, een stafofficier van de EOD en counter-IED-eenheid in Kunduz, geeft in een verklaring van het ministerie van Defensie uitleg over het hoe en waarom van het ruimen van explosieven in Kunduz.

“Het gebeurde hier dat burgers gevonden munitie kwamen inleveren en zo’n IED of handgranaat gewoon op tafel gooiden. Dat moeten we natuurlijk niet hebben en daarom hebben we zogenoemde ammoboxen geplaatst,” aldus De Waard

Ammoboxen
De munitieboxen staan opgesteld bij 3 van de 4 provinciale politieposten en bij het politiehoofdkwartier in Kunduz.

Het zijn houten kasten die door Nederlandse genisten in elkaar zijn gezet. Een plaatselijke aannemer plaatste er vervolgens hesco’s omheen.

Hesco’s zijn constructies van wapeningsstaal die gevuld zijn met grind en zand. Ze moeten bescherming bieden tegen een eventuele explosie en de uitwerking van scherven.

Momenteel wordt de hand gelegd aan de laatste ammoboxen die het voor burgers mogelijk maakt om gevonden explosieven relatief veilig in te leveren.

Voorlichting aan burgers
De vaak oude, verroeste en instabiele munitie is gevaarlijk voor de burgerbevolking en in het bijzonder voor spelende kinderen.

Volgens het ministerie van Defensie gebruiken terroristen dergelijke explosieven ook vaak om IED’s te maken, geïmproviseerde explosieven, waarmee onder meer bermbommen worden aangeduid.

De Nederlandse EOD’ers laten geen mogelijkheid onbenut om de mensen op deze gevaren te wijzen. Ook de Afghaanse politie besteedt tegenwoordig veel aandacht aan dit probleem door voorlichting en het oproepen om munitie en explosieven in te leveren.

Tientallen explosieven ingeleverd
De ammoboxen worden regelmatig bekeken op inhoud. In de eerste week dat de boxen in gebruik waren, werden er direct 11 verschillende projectielen ingeleverd. Het ging daarbij onder meer om antitank-, mortier- en brisantgranaten.

Stafofficier Lodewijk de Waard zegt: “De boxen worden regelmatig gecontroleerd. Ligt er iets in dan komt de EOD zo snel mogelijk in actie. De aangetroffen explosieven worden meegenomen voor vernietiging.”

De vernietiging van de springstoffen combineert de EOD weer met de opleiding van Afghanen, want het is de bedoeling dat de bomruimers van de Afghan Uniformed Police in de toekomst zelf explosieven kunnen ruimen.

Zie ook:
Teams Explosieven Opruimingsdienst oefenen met genie voor uitzending Kunduz