woensdag 22 juni 2011

Rosenthal wist niets van Amerikaanse onderhandelingen met Taliban, PvdA stelt Kamervragen

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, was niet op de hoogte van Amerikaanse gesprekken met de Taliban. De PvdA heeft daarover dinsdag Kamervragen gesteld, omdat de partij vindt dat de VS open moet zijn tegen bondgenoten.

PvdA-kamerlid Frans Timmermans wil van Rosenthal onder meer weten wat de status is van de onderhandelingen, welke doelstellingen ermee worden beoogd en of de VS deze gesprekken voert namens de International Security Assistance Force (ISAF) en dus ook namens alle NAVO-partners.

Rosenthal zei afgelopen weekeind in het radioprogramma Tros Kamerbreed dat als het klopt dat de Amerikanen onderhandelen pogingen tot verzoening van de kant van de Taliban gebaseerd moeten zijn op het afzweren van geweld, het respecteren van de grondwet en vreedzame ontwikkeling.

Verder vraagt de partij, wanneer er wordt onderhandeld, of Nederland dan ook op de hoogte wordt gehouden van het verloop van die gesprekken en of Nederland wordt geraadpleegd over de doelstellingen van de vredesbesprekingen.

De PvdA vraagt ook of het wenselijk is op dezelfde weg door te gaan in de wetenschap dat er vredesgesprekken plaatsvinden.

Daarnaast vraagt Timmermans of de Amerikanen niet bereid zijn deze informatie met bondgenoten te delen, terwijl zij tegelijkertijd een beroep doen op de bondgenoten om de Amerikaanse (exit)strategie in Afghanistan te ondersteunen.

Afgelopen zaterdag verklaarde de Afghaanse president Hamid Karzai dat Amerika vredesgesprekken voert met de Taliban. De Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, bevestigde zondag dat er gesprekken gaande zijn.


Het vragenlijstje van Frans Timmermans:

Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over uitlatingen van de Afghaanse president Karzai (ingezonden 21 juni 2011).

Vraag 1
Heeft de Afghaanse president Karzai verklaard dat de Amerikanen vredesgesprekken voeren met de Taliban?1

Vraag 2
Zo ja, kunt u de Kamer informeren over de status van die gesprekken en de doelstellingen die ermee worden beoogd?

Vraag 3
Voeren de Amerikanen deze gesprekken namens de International Security Assistance Force (ISAF) en dus ook namens alle NAVO-partners? Zo ja, wordt Nederland dan ook op de hoogte gehouden van het verloop van die gesprekken en wordt Nederland ook geraadpleegd over de doelstellingen van de vredesbesprekingen?

Vraag 4
Zo nee, welke status hebben deze vredesbesprekingen dan? Welke betekenis moet ISAF voor haar inzet en strategie in Afghanistan aan deze gesprekken verbinden?

Vraag 5
Is het wenselijk op dezelfde weg door te gaan in de wetenschap dat er vredesgesprekken plaatsvinden? Zo ja, waarom?

Vraag 6
Kloppen uw uitlatingen in Tros Kamerbreed,2 waaruit blijkt dat u niet op de hoogte was van de vredesbesprekingen? Zo ja, zijn de Amerikanen niet bereid deze informatie met bondgenoten te delen, terwijl zij tegelijkertijd een beroep doen op de bondgenoten om de Amerikaanse (exit)strategie in Afghanistan te ondersteunen?

Vraag 7
Zo ja, deelt u dan de mening dat bondgenootschappelijke solidariteit geen eenrichtingsverkeer zou moeten zijn en dat de Amerikanen hun inzet en strategie ten aanzien van de Taliban eerlijk en open met bondgenoten zouden moeten delen? Zo ja, welke consequenties bent u bereid hieraan te verbinden? Zo nee, waarom niet?