dinsdag 11 januari 2011

Artikel 100 Brief politietrainingsmissie Kunduz in Noord-Afghanistan


“Het kabinet heeft besloten een trainingsmissie naar Afghanistan te sturen om de Afghaanse politie op te leiden en te trainen. Het gaat in totaal om 545 man. Dit schrijft het kabinet in een brief ('artikel 100-brief') aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.
Uitgangspunt van de missie is versterking van de civiele politie en de justitiële keten om het functioneren van de Afghaanse rechtsstaat te verbeteren.

De missie heeft een opleidings- en trainingskarakter en zal dus niet worden ingezet voor offensieve militaire activiteiten. Er gaan alleen militairen mee als trainers, ondersteuners,  medici, technici, stafondersteuning, voor de inlichtingenpositie en voor logistieke ondersteuning.

De veiligheid van de Nederlanders wordt primair gewaarborgd door de Duitse troepen, die de leidende rol in het gebied hebben.”

Hoofdlijnen kabinetsbesluit
  • Er worden 225 opleiders uitgezonden naar Kaboel, Kunduz en op termijn naar Bamiyan voor de opleiding en training van de civiele politie.
  • Het kabinet wil daarnaast het functioneren van de Afghaanse rechtsstaat verbeteren, zowel financieel als door advies, opleiding en training.
  • Nederland houdt 4 F16's in Afghanistan.

Lees de Kamerbrief op Rijksoverheid.nlKamerbrief politietrainingsmissie in Afghanistan in Pdf:

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/01/07/brief-over-geintegreerde-politietrainingsmissie-in-afghanistan/brief-tk-geintegreerde-polititietrainingsmissie-in-afghanistan.pdf